Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Dänemark, Viborg: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Viborg: Auftragsbekanntmachung

03/07/2020

  
S127
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Viborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 127-310725

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Boligselskabet Sct. Jørgen
Nationale Identifikationsnummer: 45724719
Postanschrift: Brovej 18
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Charlotte Bruland
E-Mail: chbr@bsjviborg.dk
Telefon: +45 30513861

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.bsjviborg.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

Offizielle Bezeichnung: Bisgaard|Ejsing ApS
Nationale Identifikationsnummer: 37875538
Postanschrift: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Ort: Aarhus
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lisa Gedsø Askanius
E-Mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bisgaardejsing.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Alment Boligselskab

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Boligselskabet Sct. Jørgen, renovering af Klostervænget, afd. 3, afsnit 3 i Viborg. Udbud af totalrådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Boligselskabet Sct. Jørgen skal have gennemført renovering af 83 familieboliger i Klostervænget, afd. 3 byggeafsnit 3.

Renovering omfatter bl.a. facaderenovering, badeværelser og køkken gøres tilgængelige, udvidelse af fælleshus, udskiftning af Vvs-installation samt optioner i form af etablering af fælles opholdsarealer og udskiftning af elevatorstol.

Renoveringen er omfattet af støtte fra Landsbyggefonden.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Klostervænget, Viborg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering af Klostervænget. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i totalrådgivning.

Boligselskabet Sct. Jørgen skal have gennemført renovering af 83 familieboliger i Klostervænget, afd. 3 byggeafsnit 3.

Boligselskabet vil med renoveringen fremtidssikre boligerne, således at de forsat vil være attraktive herudover tidssvarende, og indeklima- og energioptimeret.

Renoveringen indeholder overordnet:

– at byggeskader, forårsaget af bl.a. insitu-støbte betonkonstruktioner, udbedres. I den forbindelse skal facade udtrykket opgraderes, med nye udvendige facader, således at bebyggelsen får et arkitektonisk løft og bliver mere attraktiv

– at de tekniske installationer får et løft, således at bebyggelsen driftsmæssigt er fornuftig ved bl.a. at forbedre eksisterende brugsvand, varme- og ventilationsanlæg, således at indeklimaet optimeres til et tidssvarende niveau

– at der indsættes nye tidssvarende og tilgængelige køkkener og badeværelser

– at ændre disponeringen af indretningen i boligerne ved at foretage mindre ombygning således der skabes tilgængelighed

– at ejendommene energioptimeres med forbedret klimaskærm i form af nye lavenergivinduer i vedligeholdelsesvenlige materialer med ekstra isolering i facaderne

– fælleshus herunder ombygning og tilbygning.

Boligselskabet ønsker en bæredygtig tilgang og vil i forbindelse med renovering af facaden anvende genbrugssten. Boligselskabet står i den forbindelse selv for at godkende genbrugsstenene.

Renovering gennemføres i delvis beboet ejendomme og uden genhusning.

Renoveringen skal ske etapevis.

Forventede anlægssum er ca. 70 mio. DKK.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgaveforståelse / Gewichtung: 35

Qualitätskriterium – Name: Organisation og faglige kompetencer / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 40

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 30

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

– At ansøger udviser den rette/fornødne motivation

– At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver

– At ansøger kan dokumentere økonomisk soliditet

– At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Udestue – Fælles arealer.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projektet herunder byggeprogram og dispositionsforslag igangsættes først ved godkendelse af skema A.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav at ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital for den periode, hvor virksomheden har bestået.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår: Ansøger skal oplyse antal ansatte de seneste 3 regnskabsår.

Referencer: Ansøger skal oplyse om referencer.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Referencer:

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er et mindstekrav, at der afleveres følgende referencer:

1) reference vedr. renoveringsprojekter med støtte fra landsbyggefonden

2) referencer vedr. renoveringsprojekter hvor håndtering af brugerdemokrati, brugerinddragelse og orientering af brugere har været en del af opgaven.

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår:

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, men ansøger skal råde over et tilstrækkeligt antal ansatte til at løse opgaven.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 25/08/2020

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 13. august 2020, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 18. august 2020 på Ajour, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvisestil udbudsmaterialet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. june 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

30/06/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de