Startseite »

Dänemark, Viborg: Auftragsbekanntmachung (2022/S 187-529617)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Viborg: Auftragsbekanntmachung (2022/S 187-529617)

28/09/2022

  
S187

Dänemark-Viborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 187-529617

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Viborg kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189846
Postanschrift: Prinsens Alle 5
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lina Thomsen
E-Mail: liand@viborg.dk
Telefon: +45 41719215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.viborg.dk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.comdia.com/viborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=119131

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU-udbud på totalrådgivning på Ny Stoholm Skole til Viborg Kommune

Referenznummer der Bekanntmachung: 119131

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og opførelse af Ny Stoholm Skole. Totalrådgiveren skal bistå Ordregiver med at koordinere byggesagen under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen samt aflevering, 1 års gennemgang og idriftsættelse. Byggeriet skal udbydes i offentlig fagentreprise.Byrådet har bevilget 125 mio. kr. ekskl. moms til projektet, og den styrende økonomiske ramme for rådgiverens løsning af opgaven (håndværkerudgifterne ekskl. moms) er på ca. 100 mio. kr. Det forventes at byrådet tilfører yderligere 10 mio. kr. ekstra til projektet i forbindelse med igangværende budgetforhandlinger. Dette vil medføre at håndværkerudgifterne øges til ca. 108 mio. kr. Den endelige økonomiske ramme vil blive udmeldt medio november, dvs. inden tilbudsfristens udløb. Den endelige økonomiske ramme kan have betydning for størrelsen på kontraktens værdi, som nævnt i bekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 13 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK04 Midtjylland

Hauptort der Ausführung:

Viborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og opførelse af Ny Stoholm Skole. Totalrådgiveren skal bistå Ordregiver med at koordinere byggesagen under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen samt aflevering, 1 års gennemgang og idriftsættelse. Byggeriet skal udbydes i offentlig fagentreprise.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Løsnings- og procesbeskrivelse / Gewichtung: 40 %

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og nøglepersoner / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 30 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 13/03/2023

Ende: 13/08/2027

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udvælgelsen sker på et objektivt og sagligt grundlag på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes tekniske kapacitet.Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt vægt på i hvilken grad ansøgernes referencer er sammenlignelige med det udbudte projekt. Der vil blive lagt særlig vægt på, at der udvises erfaring med byggeri af tilsvarende størrelse og kompleksitet til undervisning/læringsmiljøer, hvor der er udført brugerinddragelse, projektering indenfor både arkitekt- og ingeniørfaglige områder samt rådgivning indenfor bæredygtighed. Ordregiver vil prækvalificere de teams, der samlet vurderes at have fremvist de mest sammenlignelige referencer, som bedst muligt svarer til de kompetencer og ydelser, som totalrådgiveren skal levere til ordregiver. En hoved-reference vil vægtes særligt positivt, hvis ansøger har været totalrådgiver på projektet, og derudover indeholder flere af elementerne som nævnt i udbudsbetingelserne. De supplerende referencer vil blive evalueret ud fra en samlet vurdering og vil i den samlede helhedsvurdering af referencerne indgå med en lavere vægtning end hoved-referencerne.Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere, som efter ordregivers skøn, forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.Hvis der ikke findes fem egnede ansøgere, kan ordregiver vælge at fortsætte med et lavere antal ansøgere.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal aflevere referencer, der er sammenlignelig med den udbudte opgave i art og omfang, herunder byggeri til grundskolen/undervisning med læringsrum/faglokaler, tilsvarende størrelse, økonomisk ramme og/eller kompleksitet, totalrådgivning, gennemførelse af brugerinddragelse og rådgivning omfattende bæredygtighed.Referencerne skal være udført inden for de seneste 7 år regnet fra ansøgningsfristen. Referencerne kan både være igangværende eller afleverede byggerier.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal som minimum angive 4 sammenlignelige hoved-referencer.

 Derudover kan ansøger angive op til 4 supplerende referencer, som supplement til hoved-referencerne.&nbsp

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Der henvises til vedlagte udkast til kontrakt, herunder bl.a. krav om arbejdsklausul samt opretholdelse af forsikring. Har rådgiveren baseret sin ansøgning på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelsen, skal de konkrete dele udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sig på, jf. § 144, stk. 3.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 31/10/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 17/11/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøgeren må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3 og §136. Derudover må ansøger ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill – perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill – perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de