Startseite » Ausschreibung »

Dänemark, Roskilde: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 069-176324)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Roskilde: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 069-176324)

09/04/2021

  
S69

Dänemark-Roskilde: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 069-176324

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Boligselskabet Sjælland
Nationale Identifikationsnummer: 42008419
Postanschrift: Sjællandsvænget 1
Ort: Roskilde
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 4000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Maria Kjellerup
E-Mail: udbud@mowe.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bosj.dk/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Almennyttige boligselskab

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftaler for teknisk rådgivning og bistand – delt rådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Det almennyttige boligselskab, Boligselskabet Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Udbuddet indgås på vegne af de enkelte afdelinger i Boligselskabet Sjælland, jf. liste over afdelinger vedlagt udbuddet. Værdien af de enkelte opgaver under rammeaftalerne forventes at ligge i intervallet 100 000 og 37. mio. DKK ekskl. moms. Rammeaftalerne udbydes som 3 delaftaler og vil indeholde ingeniørrådgivning, arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning (delt rådgivning). Rammeaftalerne vil blive indgået med op til 3 rådgivere på hver rammeaftale med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for ingeniørrådgivning, arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved brug af kaskade-modellen eller ved gennemførelse af miniudbud.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 300 000 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ingeniørydelser

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for ingeniørrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give ingeniøren skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt Ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt Ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-25 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ingeniørydelser

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for ingeniørrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give ingeniøren skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-25 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ingeniørydelser

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for ingeniørrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give ingeniøren skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-25 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arkitektydelser

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for arkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give arkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-35 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arkitektydelser

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for arkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give arkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-35 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arkitektydelser

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for arkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give Arkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Landskabsarkitektydelser

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for landskabsarkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give Landskabsarkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 10-15 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Landskabsarkitektydelser

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for landskabsarkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give landskabsarkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

– Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 10-15 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Landskabsarkitektydelser

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

Hauptort der Ausführung:

Boligselskabet Sjælland’s ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen omfatter landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for landskabsarkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens gennemførelse / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen kan forlænges en gange et år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give Landskabsarkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

– Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3 FRI og Danske ARKs Ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 10-15 mio. DKK ekskl. moms.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion

Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 175-422862

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Ingeniørydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 13

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Dominia A/S
Nationale Identifikationsnummer: 12888678
Postanschrift: Ved Vesterport 6, 3. sal
Ort: København V
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1612
Land: Dänemark
E-Mail: cep@dominia.dk

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 100 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Ingeniørydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

11/03/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 13

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Norconsult A/S
Nationale Identifikationsnummer: 77355413
Postanschrift: Herlev Bygade 14
Ort: Herlev
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2730
Land: Dänemark
E-Mail: jacob.ilsoe@norconsult.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 100 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Ingeniørydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

23/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 13

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: WSP Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21265543
Postanschrift: Linnés Allé 2
Ort: Taastrup
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2630
Land: Dänemark
E-Mail: Maria.saul@wsp.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 100 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Arkitektydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

11/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 19

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Domus Arkitekter A/S
Postanschrift: Lyngby Hovedgade 27, 1. sal
Ort: Kongens Lyngby
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2800
Land: Dänemark
E-Mail: hhj@domus.dk

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 140 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 140 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Arkitektydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

23/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 19

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Tegnestuen Vandkunsten A/S
Nationale Identifikationsnummer: 25507886
Postanschrift: Krudtløbsvej 14
Ort: København K
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1439
Land: Dänemark
E-Mail: ml@vandkunst.dk

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 140 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 140 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

Arkitektydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

11/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 19

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: KANT Arkitekter – Part of Sweco Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 48233511
Postanschrift: Ørestads Boulevard 43
Ort: København S
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark
E-Mail: eva.bjerring@sweco.dk

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 140 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 140 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Landskabsarkitektydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Arkitema K/S
Nationale Identifikationsnummer: 15696230
Postanschrift: Ny Carlsberg Vej 120
Ort: København V
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1799
Land: Dänemark
E-Mail: hhan@arkitema.dk

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 60 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Landskabsarkitektydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

12/03/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: JJW Arkitekter A/S
Nationale Identifikationsnummer: 19372375
Postanschrift: Finsensvej 78
Ort: Frederiksberg
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2000
Land: Dänemark
E-Mail: arkitekter@jjw.dkj

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 60 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

Landskabsarkitektydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: WSP Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21265543
Postanschrift: Linnés Allé 2
Ort: Taastrup
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2630
Land: Dänemark
E-Mail: Patrick.martinussen@wsp.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 60 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 000 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Boligselskabet Sjælland kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrunde, og at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3). Boligselskabet Sjælland har udarbejdet et ESPD, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) anførte webportal. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD. Før tildeling af kontrakten stiller Boligselskabet Sjælland krav om, at de tilbudsgivere, til hvem Boligselskabet Sjælland har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. lovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbudsgiver på anmodning afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan Boligselskabet Sjælland ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. Boligselskabet Sjælland er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den i § 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrund, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

06/04/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 4
Ausgabe
4.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de