Startseite » Ausschreibung »

Dänemark, Odense: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 180-435002)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Odense: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 180-435002)

16/09/2020

  
S180

Dänemark-Odense: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 180-435002

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Odense Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 35209115
Postanschrift: Flakhaven 2
Ort: Odense C
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Naheeb Bawar
E-Mail: nabaw@odense.dk
Telefon: +45 23363322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.odense.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivningsaftale vedrørende modernisering af Abildgårdskolen

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører levering af teknisk bistand og rådgivning som totalrådgivning i forbindelse med modernisering af Abildgårdsskolen.

Projektet omfatter modernisering og opretningsarbejder på Abildgårdskolen, som er opført i 1974.

Det er 36 klasselokaler med fælles læringsarealer, grupperum, gymnastiksale, hjemkundskabslokale, SFO-lokaler og elevtoiletter, der skal moderniseres. Desuden skal skolens udearealer og legeplads opgraderes. De områder, der er omfattet af moderniseringen, udgør ca. 7 000 m2 af skolens i alt ca. 13 000 m2 bygninger.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 2 870 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK03 Syddanmark

NUTS-Code: DK031 Fyn

Hauptort der Ausführung:

Gillestedvej 15, 5240 Odense

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Moderniseringen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

– Nye akustiklofter, udskiftning af belysning, el installationer og ABA-anlæg, nye ventilationskanaler, nye gulvbelægninger, nye glaspartier, optimering af indretning (lette skillevægge), overflader og ny sanitet i elevtoiletter, samt malerarbejde.

Desuden skal 3 af klasselokalerne opgraderes, så de kan anvendes til både klasse- og SFO-lokale.

Opretningsarbejderne omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

– Udskiftning af facadepartier, tagrenovering inkl. efterisolering og udskiftning af ovenlys, renovering af svalegang inkl. flisebelægning og afvanding, udskiftning af CTS-anlæg.

– Rådgiveren skal som første fase i projekteringen registrere eksisterende forhold og udarbejde en helhedsplan for den fremtidige benyttelse af alle skolens lokaler.

Helhedsplanen skal udarbejdes i tæt samarbejde med bygherren, så det sikres at bygherrens ønsker til den fremtidige anvendelse af lokalerne kommer med i planen.

Rådgiveren skal påregne, at udførelsen af byggearbejderne skal opdeles i flere etaper under hensyn til skolens drift, da skolen skal være i drift mens arbejderne foregår.

Der er en option på at udvide opgaven med modernisering af flere områder på skolen. Optionen er nærmere beskrevet rådgiveraftalen.

Rådgiverens ydelser leveres som totalrådgivning og er fordelt på følgende faser:

– Registrering og helhedsplan

– Dispositions- og projektforslag

– Myndighedsprojekt

– Udbudsprojekt og udførelsesprojekt

– Udførelse og aflevering.

For nærmere beskrivelse af de udbudte tjenesteydelser, henvises til den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og Nøglepersoner / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Kvalitetsbeskrivelse / Gewichtung: 20 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 30 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Bygherren har option på at udvide aftalen med flere moderniserings- og opretningsarbejder på Abildgårdskolen, på uændrede vilkår.

Totalrådgiverydelsen vil blive honoreret med samme procentsats af håndværkerudgifterne som for nærværende aftale.

Optionen skal aktiveres senest ved udløb af nærværende aftale.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der desuden afleveres en støtteerklæring (Odense Kommunes skabelon skal anvendes – bilag 1 – støtteerklæring).

Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 108-262398

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2020/S 108-262398

Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivningsaftale vedrørende modernisering af Abildgårdskole

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

11/09/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: RUM A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21780049
Postanschrift: Emil Møllers Gade 41 B
Ort: Horsens
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 8700
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 320 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 870 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

ESPD´et udfyldes digitalt via internetportalen RIB.

Udbudsnr. i RIB er TN507925.

Har tilbudsgiveren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen.

2) Login ved at taste dine personlige brugeroplysninger.

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud.

4) Indtast RIB udbudsnummer TN507925 og tryk søg.

5) Udbuddet "Totalrådgivning vedrørende modernisering af Abildgårdskolen”, og vælg OK.

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og "Totalrådgivning vedrørende modernisering af Abildgårdskolen" i oversigten.

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til et færdig tilbud.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen.

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkode:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/

Password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan RIB

Support vederlagsfrit kontaktes på enten tlf.: 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det er på tilbudsgivers eget ansvar, i god tid og indenfor

afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for antagelig aflevering af tilbud.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Afgiver et konsortium et tilbud, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den tilbuddet, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav.

Sådan gør tilbudsgiveren:

1)Tilgå Udbuddet

2) Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning"

3) Klik på afleveringskravet "ESPD"

4) Klik på "Opret ESPD-svar"

5) Udfyld ESPD-formularen

6) Klik "Eksporter" til sidst.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Såfremt tilbudsgiver til brug for totalrådgivning aftalens opfyldelse agter at anvende underleverandører, skal tilbudsgiveren i ESPD afsnit D oplyse hvilke dele, tilbudsgiveren har til hensigt at give i underleverance til tredjemand, og hvilke underleverandører tilbudsgiveren foreslår. Underleverandøren er underlagt de i punkt III.1.1) nævnte udelukkelsesgrunde. Underleverandører skal udfylde et særskilt ESDP. Tilbudsgiver har pligt til at oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant eller tegnings berettiget for underrådgiverne.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge følgende øvrige dokumentation:

— dokumentation for konsortiedannelse – bilag 2 – konsortieerklæring, såfremt det er relevant.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem Byggeweb/RIB. Spørgsmål skal stilles senest den 24. juni 2020 – kl. 12.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de