Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Odense: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Odense: Bekanntmachung vergebener Aufträge

13/09/2018

  
S176
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Odense: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 176-399412

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Odense Kommune
Nørregade 36-38
Odense C
5000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Lars-Bo Lund Johansen
E-Mail: larlj@odense.dk
NUTS-Code: DK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.odense.dk/

I.1)Name und Adressen

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
Odense C
5000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Jacob Michaelsen
E-Mail: jm@fabbo.dk
NUTS-Code: DK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://fabbo.dk/

I.1)Name und Adressen

Civica
Carl Nielsens Kvarter 14
Odense C
5000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Jens Pilholm
E-Mail: jp@civica.dk
NUTS-Code: DK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.civica.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning til Infrastrukturplan for Fremtidens Vollsmose

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende totalrådgivningsudbud omfatter projektering, gennemførelse af entrepriseudbud samt styring i udførelsesfasen ved gennemførelse af Infrastrukturplanen – Fremtidens Vollsmose i Odense.

Opgaven er en realisering af Infrastrukturplanen – Fremtidens Vollsmose, der er forankret i det forpligtende samarbejde mellem Odense Kommune og boligforeningerne CIVICA og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er opgavens bygherrer og således ordregivere.

Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på Byggeweb på www.rib-software.dk – Byggeweb udbudsnr.: TN906399A.

Eventuelt rettelsesmateriale vil blive offentliggjort på samme udbudsportal.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 15 300 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71222000

71222100

71242000

71244000

71245000

71247000

71248000

71311000

71311300

71313000

71313400

71314100

71318100

71322500

71323200

71420000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK031

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Boligorganisationerne CIVICA og Fyns Almennyttig Boligselskab samt Odense Kommune står bag Infrastrukturplanen i et partnerskab med beboerne i Vollsmose. Det er gennem dette partnerskab, og i samarbejde med Landsbyggefonden, at Fremtidens Vollsmose realiserer en åbning af bydelen mod omverdenen ved at koble eksisterende og ny infrastruktur.

Med anlæggelsen af bygaden og sivegaderne skaber Infrastrukturplanen sammenhæng til byrummene, boligerne og Odense Kommunes funktioner i området: Risingsvejs forlængelse frem til Vollsmose Allé og de kommunale tilbud, Gillestedvejs forlængelse, som skaber sammenhæng mellem gymnasiet, folkeskolen, B1909 og bebyggelserne ved Vollsmose Allé, og endelig en ny forbindelse fra Birkeparken til H.C. Andersen Skolen og videre til Ejbygade.

Målet er at skabe øget tilgængelighed og gøre Vollsmose til en markant del af Odenses byprofil: Et levende bydelscentrum for Odense NØ, der er attraktivt for erhvervslivet at investere i, og som kan tiltrække nye beboere.

Nærværende udbud vedrører totalrådgivningsopgaven til grundlag for realisering af projektet Infrastrukturplanen – Fremtidens Vollsmose. Letbanen er ikke indeholdt i projektet.

Baggrunden for, at bygherre ikke opdeler kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6) er, at den udbudte ydelse vedrører Infrastrukturplanen som helhed. Der forventes et tæt samarbejde mellem totalrådgiveren og bygherrerne, hvorfor bygherrerne har valgt ikke at udbyde totalrådgiverydelsen i særskilte delkontrakter. Det findes mest hensigtsmæssigt, at det er den samme totalrådgiver, som skal levere projektering, byggeledelse samt tilsyn på alle delprojekter, da dette er med til at sikre en samlet realisering.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Opgavens løsning / Gewichtung: 35 %

Qualitätskriterium – Name: Bemanding / Gewichtung: 35 %

Preis – Gewichtung: 30 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Tilkøb af optioner afhænger af afklaring vedr. den økonomiske ramme, som beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.1 punkt 1.6. Der ønskes option på, at nedenstående arbejder udføres af totalrådgiveren, efter totalrådgiver har færdiggjort anlægsprogram med styrende budget for alle 3 optioner:

— Delprojekt 1a,

— Delprojekt 1b,

— Delprojekt 7.

Arbejderne forbundet med optionerne er beskrevet i Bilag 1.1 og Bilag 1.2.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusiv bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ad pkt II.2.6) Opgørelsen af Rådgiveraftalens værdi udgør et skøn, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 088-197603

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning til Infrastrukturplan for Fremtidens Vollsmose

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/09/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

NIRAS A/S
Ove Gjeddes Vej 35
Odense SØ
5220
Dänemark
NUTS-Code: DK031

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 500 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 300 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Den vindende tilbudsgiver har til hensigt at anvende Arkitema Architects som underrådgivere på opgaven.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Den anførte værdi i afsnit II.1.7 og V.2.4 er udtryk for den evalueringstekniske tilbudssum, der er beregnet på baggrund af estimerede anlægsbudgetter, og værdien er inklusiv optioner.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405708
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7,stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr.1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de