Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Odense: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Odense: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
21/02/2019

  
S37
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Odense: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 037-083424

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Anlæg & Fornyelse
35209115
Nørregade 36-38
Odense
5000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Poul-Ivan Ikkala
E-Mail: poia@odense.dk
NUTS-Code: DK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.odense.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.rib-software.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning til trafikregulerende foranstaltninger

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opgaven vedrører totalrådgivning til udførelse af trafikregulerende foranstaltninger. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand til trafikregulerende foranstaltninger i Odense på 13 lokationer (delprojekter), hvoraf 7 er optioner, som vil blive tilvalgt eller fravalgt senest ved kontraktindgåelse. Udbudsmaterialet findes på Byggeweb https://www.rib-software.dk/udbudsportal ved søgning på TN 959664A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71322500

71322000

71323200

71240000

71247000

71248000

71520000

71500000

71420000

71250000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK031

Hauptort der Ausführung:

Odense

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Totalrådgivning til trafikregulerende foranstaltninger på 13 nærmere bestemte lokationer i Odense, hvoraf 7 er optioner. Alle lokationer, herunder tilvalgte optioner, indgår som en del af det samlede projekt i forhold til projektering og udførelse mm., herunder skal de udføres af den samme hovedentreprenør Vilkår for optioner mv. er nærmere beskrevet i tilbudsbetingelserne.

Der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 12

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvis Odense Kommune modtager mere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Odense Kommune udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Odense Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave.

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af følgende forhold:

– Bump, herunder pudebump, cirkelbump og modificeret cirkelbump,

– Indsnævringer / trafiksaneringer,

– Hævet flade,

– Skiltning,

– Afmærkning / afstribning,

– Pullerter,

– Vejafvanding,

– LAR / regnbede.

Herudover vil det desuden blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne også dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af følgende:

– Belysning – gadelys (til belysning af de trafikregulerende foranstaltninger),

– Beplantning til indsnævringer / trafiksaneringer,

– Heller, herunder flytning eller ombygning af heller og støtteheller,

– Variable hastighedstavler,

– Farvet asfalt,

– Skiltning,

– 2-1-vej i forbindelse med afmærkning / afstribning,

– Skoleblink (toronto),

– Fartvisere.

Endelig vil det også blive tillagt særlig positiv vægt, hvis:

– Referencen er udført for en kommunal bygherre,

– Referencen er udført i bynært område,

– Referencen er udført som en del af et projekt med flere lokationer (fx i forhold til udnyttelse af optimeringspotentiale eller lign.),

– Referencen har en sammenlignelig / tilsvarende størrelse og omfang med den udbudte opgaver (både i forhold til antal projekter samt størrelsen af projekterne på de enkelte lokationer),

– Referencen er udført i tilknytning til skole eller på skolevej.

Odense Kommune forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Følgende lokationer (delprojekter) udbydes som optioner, der vil blive tilvalgt senest ved kontraktindgåelse:

— Åsumvej (option),

— Lettebækvej (option),

— Søhusvej (option),

— Kochsgade (option),

— Højbyvej / Kl. Berntsensvej (Højby Skole) (option),

— Smedebakken (option),

— Irisvej (option).

Optioner vil blive tilvalgt senest ved kontraktindgåelse.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert de seneste 2 regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 5 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 2 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning af følgende:

– Bump, herunder pudebump, cirkelbump og modificeret cirkelbump,

– Indsnævringer / trafiksaneringer,

– Hævet flade,

– Skiltning,

– Afmærkning / afstribning,

– Pullerter,

– Vejafvanding,

– LAR / regnbede.

Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående punkter. Samme reference kan omfatte flere af ovenstående punkter.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 22/03/2019

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 29/03/2019

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Odense Kommune planlægger at indkøbe yderligere rådgivning hos den vindende tilbudsgiver ved gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 83 for efterfølgende tilsvarende anlægsarbejder (”gentagelsesprojekter”).

Den vindende tilbudsgiver kan således blive tildelt yderligere kontrakter om senere tilsvarede ydelser, hvis der opnås enighed efter udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Betingelsen for tildeling af yderligere kontrakter er, at Odense Kommune opnår finansiering hertil, samt at samarbejdet med rådgiver under den oprindelige kontrakt er tilfredsstillende. Odense Kommune planlægger at gøre det samme i forhold til den udførende hovedentreprenør på projektet.

Odense Kommune forventer fremadrettet at gennemføre i størrelsesordenen 10–20 lignende anlægsprojekter hvert år. Odense Kommune planlægger at anvende reglen i udbudslovens § 83 om gentagelseseffekt inden for den tilladte 3-årige periode efter indgåelse af den i disse udbudsbetingelser udbudte kontrakt.

Odense Kommunes fremtidige anlægsprojekter er blandt andet beskrevet i Odense Kommunes ”Handlingsplan for mobilitet og byrum” som kan findes på følgende link: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024

(https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Odense Kommunes underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/02/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 3
Ausgabe
3.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de