Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Odense: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Odense: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
14/09/2018

  
S177
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Odense: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 177-401507

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Afd. 4, stjernegården v/Civica
35585885
Carl Nielsens Kvarter 14
Odense C
5000
Dänemark
Kontaktstelle(n): Nicolai Muhs
Telefon: +45 63133133
E-Mail: nmu@civica.dk
NUTS-Code: DK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.civica.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.rib-software.dk

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning – afd. 4, Stjernegården

Referenznummer der Bekanntmachung: 004

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

På baggrund af en byggeteknisk helhedsplan godkendt ved skema A i Landsbyggefonden og kommunalt skal afdeling 4 Stjernegården renoveres og ombygges. Renoveringen og ombygningen omfatter alle 109 eksisterende boliger.

Bygningerne er opført i 1951 og fremstår pæne, men de er ikke længere tidssvarende. Mange af boligerne er indrettet med for små rum, og de bærer præg af den tid, de er opført i. Bebyggelsen rummer i alt 109 boliger, som er fordelt på kun 2 størrelser lejligheder – henholdsvis 64 m2 og 77 m2. Boligerne er ikke gennemlyste (dagslys når ikke gennem rummene), og bygningen er meget nedslidt.

Projektet omfatter en totalrenovering af hele afdelingen. Det betyder, at bebyggelsen renoveres både indvendigt og udvendigt. Der vil i alt blive udført 4 former for renovering af boligerne – sammenlægning, tilgængelighed, meget renovering og let renovering.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71400000

71500000

71600000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK031

Hauptort der Ausführung:

Ejbygade, Odense.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet sker i totalrådgivning og gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (”udbudsloven”).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 40

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3. Ansøgere skal registrerer sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Afgivelse af prækvalifikations ansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøgeren angive følgende økonomiske oplysninger:

— Årsomsætning i det senest afsluttet regnskabsår,

— Egenkapital i det senest afsluttet regnskabsår,

— Soliditetsgrad i det senest afsluttet regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Ansøgeren skal minimum have en samlet omsætning på 8 000 000 DKK ex. moms i det senest afsluttet regnskabsår,

— Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 2 000 000 DKK ex. moms i det senest afsluttet regnskabsår,

— Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på 15% i det senest afsluttet regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Skal ansøgeren angive en kort beskrivelse af de betydeligste mest sammenlignelige opgaver indeholdende.

Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

— Opgavens art og ydelser,

— Opgavens tidsmæssige udstrækning,

— Kontraktsum,

— Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøgeren skal kunne påvise mindst 2 referencer på sammenlignelige opgaver på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med projekter om renovering og ombygning af boliger. Referencerne må ikke være ældre end 3 år.

Ansøger kan højst angive 5 referencer, inkl. referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil alene de 5 nyeste referencer blive taget i betragtning

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 16/10/2018

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 22/10/2018

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk TN308155A

Ansøgning om prækvalifikation skal indsendes ved brug af ESPD.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 35291095
E-Mail: klfu@erst.dk

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Dänemark

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret og udvalgt til at deltage i udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2.

En virksomheds klage over ordregivers tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt med den udpegede vinder. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

13/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Sichtbeton
Linoleum
Epoxidharz
Akustikdecke <br />Meldungen und Produktnews im Überblick

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de