Startseite »

Dänemark, Kopenhagen: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 018-044394)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kopenhagen: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 018-044394)

26/01/2022

  
S18

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 018-044394

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 64942212
Postanschrift: Nyropsgade 3
Ort: København
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1602
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jakob Kirstein
E-Mail: db5a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.byk.kk.dk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Frejaskolen (GOP), Strandparkskolen (HHR)og Skolen i Peter Vedels Gade (HHR)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med genopretning (GOP) af Frejaskole og helhedsrenovering (HHR) af Strandparkskolen og Skolen i Peter Vedels Gade med det formål at nedbringe det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb og løfte fysiske rammer.

Genopretning/helhedsrenovering af skolerne udbydes som én samlet rådgivningsopgave. Opgaven på hver af de tre skoler består af 2 faser:

Fase 1 Indledende rådgivning: Tilstandsvurdering, ideoplæg, byggeprogram. Honorar efter medgået tid indenfor aftalt ramme og med timepriser i henhold til tilbud.

Fase 2 Projektering, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, rådgivning under udførelse frem til aflevering, idriftsættelse og 1 års gennemgang. Honorar efter tilbudt % sats af entrepriseomkostninger.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 6 500 000.00 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Fælles for de tre skoler er at de alle er specialskoler. Skolen i Peter Vedels Gade og Freja-skole er karakteriseret ved primært at bestå af klassiske murstensbygninger fra start 1900’erne, hvoraf nogle af bygningerne er bevaringsværdige. Strandparkskolen er en 1-plans bygning fra 1980erne.

Da alle tre skoler er specialskoler med sensitive elever og budgetterne samtidig er begrænsede i forhold til de behov der pt. er vurderet, kan det være hensigtsmæssigt at udføre renovering uden genhusning, men etapevist hvis muligt. Målet er at finde de løsninger, hvor vi med så lidt indgreb i de eksisterende konstruktioner som muligt, kan nå højest muligt resultat. Dermed skal der fokuseres på at finde løsninger, der giver mindst muligt gener for eleverne, mest muligt renovering inden for budgetterne og samtidig ønsker bygherre at der skal fokuseres på at finde løsninger, der giver mindst muligt miljøpåvirkning. Der kan i øvrigt henvises til screeningsrapporter vedr. genhusning, der indgår som del af udbudsmaterialet.

Totalrådgivningen for de 3 skoler udbydes som en samlet opgave, men det er op til totalrådgiver at vurdere hvorvidt de bemandes og udføres som 3 projekter samlet eller delvis sagsspecifikt. De tre byggesager skal håndteres som selvstændige byggeopgaver, dog vil overordnede emner blev håndteret samlet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse / Gewichtung: 30

Preis – Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 080-205966

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Frejaskolen (GOP), Strandparkskolen (HHR)og Skolen i Peter Vedels Gade (HHR)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Sweco Danmark A/S
Ort: København S
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 500 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 978 425.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

•Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

•Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

21/01/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de