Startseite » Allgemein »

Dänemark, Kgs. Lyngby: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 178-464201)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kgs. Lyngby: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 178-464201)

14/09/2021

  
S178

Dänemark-Kgs. Lyngby: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 178-464201

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Lyngby-Taarbæk Kommune
Postanschrift: Lyngby Torv 17
Ort: Kgs. Lyngby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Susan Højgaard
E-Mail: suhoe@ltk.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ltk.dk
Adresse des Beschafferprofils: www.ltk.dk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Etape 1 – Kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen – Bygherrerådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med etape 1 – kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen fra 4 til 5 spor, herunder:

1. Funktionsprogram og rokadeplanlægning for Etape 1

2. Plangrundlag for bygning Z (udarbejdelse af lokalplan vedr. delprojekt 1 (ændring af lokalplan 230)

3. Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise:

o Byggeprogram, dispositionsforslag og planlægningsbudget for Etape 1, delprojekt 1

o Udbud, kontrahering og bygherrerådgivning i forbindelse med totalentreprise for Etape 1, delprojekt 1

4. Bygherrerådgivning ved byggeri i hovedentreprise:

o Byggeprogram og planlægningsbudget for Etape 1, delprojekt 2 og 3

o Udbud/kontrahering af totalrådgivning i forbindelse med Etape 1 delprojekt 2 og 3.

o Bygherrerådgivning i forbindelse med totalrådgivning og udførelse i hovedentreprise

5. Bidrag til grundlag for Udbud og kontrahering af bygherrerådgivning i forbindelse med Etape 2 og udbygningsplan. Bygherrerådgiver skal sikre at alle myndighedskrav overholdes.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 3 225 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

71410000 Stadtplanung

71210000 Beratungsdienste von Architekten

71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

71230000 Organisation von einem Architektenwettbewerb

71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten

71510000 Standortbegehung

71530000 Beratung im Bauwesen

71631300 Technische Gebäudeüberwachung

71621000 Technische Analysen oder Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Hauptort der Ausführung:

Engelsborgskolen

Engelsborgvej 66

2800 Kongens Lyngby

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til udbudsmaterialet

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation og bemanding / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Opgaveforståelse / Gewichtung: 30

Preis – Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option 1: Option vedrørende bidrag med grundlag for bygherrerådgivningsudbud – etape 2

Se nærmere i udbudsmaterialet

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Information i denne bekendtgørelse om nøjagtig angivelse af kontraktens værdi vedrører kontraktens faste honorar – kontrakten består af en kombination af fast honorar og honorar efter medgået tid. Honorar efter medgået tid kan ikke angives nøjagtigt på nuværende tidspunkt

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 210-513558

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Etape 1 – Kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen – Bygherrerådgivning

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Niras A/S
Ort: Allerød
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 225 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at

anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske

via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S,

tlf.: 35245250, support@rib-software.dk . Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN269313A

Ansøgerne skal udfylde ESPD’et på RIB.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsens vejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD’et, vil følgende blive krævet af den

vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

– serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i

god tid. Serviceattesten skal ikke være ældre end 6 måneder

– Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD’et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede

årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

– Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3, indeholdende oplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte

referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

– dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

– Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation

Information i denne bekendtgørelse om nøjagtig angivelse af kontraktens værdi vedrører det kontraktens fast honorar – kontrakten består af en kombination af fast honorar og honorar efter medgået tid. Honorar efter medgået tid kan ikke angives nøjagtigt på nuværende tidspunkt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på

www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i

overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.

1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren

har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den

dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de

berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af

konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for

beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter

den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og

udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.

udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om

hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen

ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres

opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

09/09/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de