Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Horsens: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Horsens: Bekanntmachung vergebener Aufträge

12/09/2018

  
S175
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Dänemark-Horsens: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 175-397483

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Horsens Statsskole
29 55 10 22
Studentervænget 2
Horsens
8700
Dänemark
Kontaktstelle(n): Hans-Henrik Deichmann
E-Mail: hd@adm.horsensgym.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://horsensstatsskole.dk/

I.1)Name und Adressen

Horsens Gymnasium
29 55 09 80
Højen 1
Horsens
8700
Dänemark
Kontaktstelle(n): Hans-Henrik Deichmann
E-Mail: hd@adm.horsensgym.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.horsensgym.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

Der er tale om et fælles udbud mellem 2 danske ordregivende myndigheder, og udbuddet involverer således ikke flere forskellige lande. Udbuddet er underlagt gældende dansk lovgivning.

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af teknisk bygherrerådgivning – Nyt Horsens Gymnasium & HF

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium planlægger en sammenlægning. Det nye gymnasium bliver den næststørste uddannelsesinstitution i Horsens og skal placeres på adressen for den nuværende statsskole i Horsens (Studentervænget 2) tæt på det kommende campusområde ved banegården. Det nye gymnasium vil få ca. 1 350 elever og ca. 115 årsværk. Sammenlægningen giver anledning til forbedring af de eksisterende faciliteter med henblik på at skabe et moderne læringsmiljø med et endnu stærkere fokus på den gode undervisning. De eksisterende faciliteter planlægges udvidet udvidet med 7 000 m2. Det forventes, at den kommende tekniske bygherrerådgiver er en erfaren bygherrerådgiver, som i samarbejde med de øvrige deltagere og rådgivere kan levere en "A-Z"-rådgivning, som omfatter alle de tiltag og oplæg til beslutninger og dokumenter mv., som er nødvendige for at kunne udbyde og indgå en totalentreprisekontrakt omfattende projektering og etablering af Nyt Horsens Gymnasium & HF.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 2 900 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71500000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042

Hauptort der Ausführung:

Horsens

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium planlægger en sammenlægning. Det nye gymnasium bliver den næststørste uddannelsesinstitution i Horsens og skal placeres på adressen for den nuværende statsskole i Horsens (Studentervænget 2) tæt på det kommende campusområde ved banegården. Det nye gymnasium vil få ca. 1 350 elever og ca. 115 årsværk. Sammenlægningen giver anledning til forbedring af de eksisterende faciliteter med henblik på at skabe et moderne læringsmiljø med et endnu stærkere fokus på den gode undervisning. De eksisterende faciliteter planlægges udvidet med 7 000 m2. Det forventes, at den kommende tekniske bygherrerådgiver er en erfaren bygherrerådgiver, som i samarbejde med de øvrige deltagere og rådgivere kan levere en "A-Z"-rådgivning, som omfatter alle de tiltag og oplæg til beslutninger og dokumenter mv., som er nødvendige for at kunne udbyde og indgå en totalentreprisekontrakt omfattende projektering og etablering af Nyt Horsens Gymnasium & HF. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at udvidelsen og ombygningen fra gymnasiernes side kræver godkendelse fra Folketinget Finansudvalg (aktstykke), og de aftaler som gymnasierne indgår vil være betinget heraf. Aktstykket forventes godkendt i løbet af 2019. Sammenlægningen og udvidelsen af den eksisterende statsskole kræver endvidere en ændring af den gældende lokalplan, og den byggetekniske rådgiver skal tage højde for dette ved opgavens tilrettelæggelse.

Den udbudte opgave omfatter levering af teknisk bygherrerådgivning omfattende løbende rådgivning i forbindelse med gennemførelse af et totalentreprise-udbud efter udbudsformen udbud med forhandling, løbende rådgivning i projektering- og udførelsesfasen samt byggetilsyn.

Opgaven er inddelt i følgende faser:

– Fase 1: Afklaring/forberedelse,

– Fase 2: Igangsætning/udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder byggerprogram og gennemførelse af brugerproces,

– Fase 3: Prækvalifikation af tilbudsgivere,

– Fase 4: Tilbudsfase – Indledende tilbud,

– Fase 5: Forhandlingsfase,

– Fase 6: Tilbudsfase – Endelige tilbud,

– Fase 7: Evaluering/kontrahering,

– Fase 8: Teknisk bygherrerådgivning i projekteringsfasen,

– Fase 9: Teknisk bygherrerådgivning i udførelsesfasen frem til aflevering, herunder tilsyn.

Ydelserne skal medmindre andet udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet leveres i overensstemmelse med Fri, Danske Ark og Bygherreforeningens Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, kapital 3.

Der henvises for yderligere beskrivelse af udbuddet og opgaven til udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer, herunder CV’er for nøglepersoner / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse / Gewichtung: 30

Preis – Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 123-279514

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Nr. 1

Bezeichnung des Auftrags:

Aftale – Teknisk bygherrerådgivning – Nyt Horsens Gymnasium & HF

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/09/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 11

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Arkitema Architects K/S
15 69 62 30
Frederiksgade 32
Aarhus C
8000
Dänemark
NUTS-Code: DK04

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 900 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405708
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de