Startseite »

Dänemark, Helsingør: Auftragsbekanntmachung (2022/S 184-519852)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Helsingør: Auftragsbekanntmachung (2022/S 184-519852)

23/09/2022

  
S184

Dänemark-Helsingør: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 184-519852

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Helsingør Kommune – Center for By, Land og Vand
Nationale Identifikationsnummer: 64502018
Postanschrift: Sct. Annagade 5
Ort: Helsingør
NUTS-Code: DK013 Nordsjælland
Postleitzahl: 3000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Sabina Happel
E-Mail: sh@mowe.dk
Telefon: +45 22710535
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.helsingor.dk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.eu.eu-supply.com

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Byrum og klimatilpasning

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af teknisk rådgivning for klimatilpasning – Helsingør Bykerne

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør vil indgå en rådgiveraftale om varetagelse af udarbejdelsen af en helhedsplan, der overordnet består af to ligeværdige temaer, hhv. byrumsdesign og klimatilpasning. Helsingør Kommune skal udføre byrumsprojekt, og Forsyning Helsingør skal udføre klimatilpasning. Forsyning Helsingør skal ligeledes udføre et fjernvarmeprojekt i bykernen, men fjernvarmeprojektet er ikke en del af dette udbud. Der vil dog være brug for at koordinere med fjernvarmeprojektet.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har indgået et samarbejde om byrumsdesign og klimatilpasning. Rådgiveren skal således varetage helhedsplanen på begge dele af projektet og sikre sammen-hæng mellem byrum og klimatilpasning.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 3 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK013 Nordsjælland

Hauptort der Ausführung:

3000 Helsingør

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. udbudslovens §§ 58-60. Udbuddet gennemføres på www.eu.eu-supply.com Udbud 307833 – Udbud af teknisk rådgivning for klimatilpasning – Helsingør Bykerne

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation og CV’er / Gewichtung: 40%

Qualitätskriterium – Name: Løsningsbeskrivelse / Gewichtung: 35%

Preis – Gewichtung: 25%

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 3 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 7

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af referencerne.

Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgers referencer i forhold til den udbudte rådgiveraftale blive bedømt, herunder særligt:

• Erfaring med helhedsplaner og byrumsdesign i historiske bymidter

• Erfaring med synlige regnvandsrender med både rekreative og funktionelle kvaliteter, regnvandsledninger og regnvandsudløb og ledningsarbejder i øvrigt, herunder fjernvarme

• Erfaring med beregning af omkostningsfordeling mellem kommuner og offentligt ejede forsyningsselskaber ifm. klimatilpasningsprojekter

• Erfaring med infrastruktur i historiske bykerner, herunder zonering i belægninger og tilgængelighed – med fokus på bløde trafikanter

• Erfaring med planlægning og gennemførelse af komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter med flere bygherrer og mange interessenter

• Erfaring med komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter for offentlige bygherrer/politisk styrede organisationer

Referencerne skal ikke være afsluttede, men det kan tillægges vægt i evalueringen, hvor stor erfaring der er tilgået ansøger.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af den følgende, frivillige udelukkelsesgrund:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold ti

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at kunne blive prækvalificeret skal ansøgeren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i gennemsnit af de seneste 3 års offentliggjorte årsregnskaber:

Nettoomsætning 6 mio. DKK

Egenkapital 2 mio. DKK

Soliditetsgrad 14%

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgers referencer i forhold til den udbudte rådgiveraftale blive bedømt, herunder særligt:

• Erfaring med helhedsplaner og byrumsdesign i historiske bymidter

• Erfaring med synlige regnvandsrender med både rekreative og funktionelle kvaliteter, regnvandsledninger og regnvandsudløb og ledningsarbejder i øvrigt, herunder fjernvarme

• Erfaring med beregning af omkostningsfordeling mellem kommuner og offentligt ejede forsyningsselskaber ifm. klimatilpasningsprojekter

• Erfaring med infrastruktur i historiske bykerner, herunder zonering i belægninger og tilgængelighed – med fokus på bløde trafikanter

• Erfaring med planlægning og gennemførelse af komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter med flere bygherrer og mange interessenter

• Erfaring med komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter for offentlige bygherrer/politisk styrede organisationer

Referencerne skal ikke være afsluttede, men det kan tillægges vægt i evalueringen, hvor stor erfaring der er tilgået ansøger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren opfylder kravet om mindst en reference for hver af følgende kategorier:

• Erfaring som rådgiver med helhedsplaner og byrumsdesign i forbindelse med historiske bymidter med oprindelse i middelalder/renæssance

• Erfaring med klimatilpasning af historiske bymidter med oprindelse i middelalder/renæssance herunder rekreativ og funktionel afledning af regnvand på overfladen

Referencer, der opfylder mindstekravene, skal være afsluttede, dvs. at rådgivningsopgaven skal være afsluttet. For mindst én reference er det et krav, at anlægsprojektet er afsluttet, dvs. at aflevering er gennemført iht. AB 18 § 45 eller ABT 18 § 43.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 26/10/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 02/11/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de