Startseite »

Dänemark, Gørlev: Auftragsbekanntmachung (2022/S 092-252143)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Gørlev: Auftragsbekanntmachung (2022/S 092-252143)

12/05/2022

  
S92

Dänemark-Gørlev: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 092-252143

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Gørlev Boligselskab afd. 4 og afd. 23
Nationale Identifikationsnummer: CVR nr. 72292715
Postanschrift: Bytorvet 2B
Ort: Gørlev
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postleitzahl: 4281
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Nathalie Marstrand
E-Mail: natm@kubenman.dk
Telefon: +45 40166313
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gorlevboligselskab.dk/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.byggeweb.dk

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.byggeweb.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gørlev Boligselskab afd. 4 og 23, Totalrådgiverudbud

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Den udbudte totalrådgiverkontrakt vedrører renovering og ombygning af Gørlev Boligselskab afd. 4 og afd. 23, beliggende i henholdsvis Bjerge og Høng ved Kalundborg i forbindelse med realisering af helhedsplan.

Rådgivningen udføres som totalrådgivning.

Opgaven vedrører renovering og fremtidssikring af boligerne, samt etablering af tilgængelighedsboliger. Under renoveringsarbejdet vil beboerne blive genhuset midlertidigt.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02 Sjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I opgaven indgår ydelser i alle faser fra Programmering til aflevering af arbejdet i hovedentreprise/fagentreprise

Rådgivers ydelser i forbindelse med nærværende udbud er opdelt i følgende hovedgrupper:

– Indledende rådgivning – Ydelser anført under afsnit 1 i YBL18 Ydelsesbeskrivelsen for Gørlev Boligselskab afd. 4 og afd. 23

– Ydelser anført under afsnit 2 – 9 i YBL18 Ydelsesbeskrivelsen for Gørlev Boligselskab afd. 4 og afd. 23, som fremgår af udbudsmaterialet

– Option på byggestyring udvidet byggeledelse

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation og Bemanding / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Proces / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 3

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, jf. pkt. 8.1.1, udvælger ordregiver de 3 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf vil der blive lagt vægt på erfaring med lignende opgaver:

Følgende tillægges positiv vægt ved vurdering af referencernes relevans

Totalrådgivning i alle faser ved sammenlignelige opgaver

At totalrådgiver har erfaring inden for renovering af alment boligbyggeri af tilsvarende karakter og omfang.

At totalrådgiver har erfaring med, og kendskab til, Landsbyggefondens og Byggeskadefondens sagsbehandling

At totalrådgiver har erfaring med udvikling og arbejde med helhedsplaner

At totalrådgiveren har håndteret LBF-støttede renoveringer samt renoveringer som har indeholdt en høj grad af beboerinddragelse.

At Totalrådgiver har erfaring med byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Option på udvidet byggeledelse ved fagentreprise. Hvis Bygherre beslutter at arbejdet udbydes i fagentreprise, varetager Rådgiver udvidet byggeledelse ifm. aflevering af de enkelte fagentrepriser. Der skal gives pris på denne option i tilbudslisten

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Samlet årsomsætning” oplyse ansøgers samlede omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Finansielle nøgletal” oplyse ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Egenkapital” oplyse ansøgers egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 10 mio. DKK ekskl. moms i de seneste tre regnskabsår.

Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital/balancesum x 100) på mindst 15 % i hvert af de seneste tre regnskabsår.

Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i ESPD Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

– type renoveringsarbejder, ombygning, m.v.

– antal boliger

– Yderligere oplysninger kan afgives såfremt ansøgeren finder det relevant

Opgaven kan være både gennemført eller igangværende, men hvis opgaven er gennemført, skal den være udført indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt angives 5 referencer per virksomhed, som ansøger baserer sig på. Ansøger kan således angive maksimalt 5 referencer for sin egen virksomhed og de virksomheder, som ansøger, baserer sig på, kan også angive 5 referencer hver især. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgers referencer skal dokumentere relevant erfaring og kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave.

Totalrådgivning i alle faser ved sammenlignelige opgaver

At totalrådgiver har erfaring inden for renovering af alment boligbyggeri af tilsvarende karak-ter og omfang.

At totalrådgiver har erfaring med, og kendskab til, Landsbyggefondens og Byggeskadefondens sagsbehandling

At totalrådgiver har erfaring med udvikling og arbejde med helhedsplaner

At totalrådgiveren har håndteret LBF-støttede renoveringer samt renoveringer som har inde-holdt en høj grad af beboerinddragelse.

At Totalrådgiver har erfaring med byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag indeholdende referencer. Hver reference bør maksimalt fylde 2 A4-sider.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der er ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

ABR18 med de fravigelser og tilføjelser som fremgår af totalrådgiverkontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Ydelser efter skema B er betinget af skema B godkendelse.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 08/06/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 16/06/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem.

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr. 1.-3.

En økonomisk aktør udelukkes ligeledes, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2, og 5.

En økonomisk aktør kan ikke udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den økonomiske aktør er pålidelig, selv om den økonomiske aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.

Bemærk endvidere at totalrådgivers ydelser efter entrepriseudbud er betinget af skema B godkendelse

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Ort: København
Land: Dänemark

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

07/05/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 8
Ausgabe
8.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de