Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Glostrup: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Glostrup: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
13/09/2018

  
S176
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Glostrup: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 176-398992

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Albertslund Boligselskab Afd. 3701 Solhusene, v. BO-VEST
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Dänemark
Kontaktstelle(n): Sofie Clemmesen
E-Mail: scl@bo-vest.dk
NUTS-Code: DK02

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bo-vest.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://portal.iprojekt.dk/link/Totalraadgivning-Solhusene

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

DOMINIA AS
Ved Vesterport 6, 3. sal
København V
1612
Dänemark
Kontaktstelle(n): Jeanett Kølbæk Hansen
Telefon: +45 33434586
E-Mail: jkh@dominia.dk
NUTS-Code: DK011

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dominia.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://portal.iprojekt.dk/link/Totalraadgivning-Solhusene

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning vedrørende gennemførelse af helhedsplan i Solhusene

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 – IA01 – IA11 – IA14

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Solhusene, beliggende i Albertslund, syd for Roskildevej.

Bebyggelsen består af 172 boliger fordelt på 2 forskellige blokbebyggelser i 2 etager, hhv. de røde og de gule blokke.

Helhedsplanen omfatter bl.a. renovering, sammenlægning af boliger, etablering af tilgængelighedsboliger, og renovering af udearealerne.

Opgaven omfatter i hovedtræk registrering, projektering, udbud af hovedentreprise og rådgivning i udførelsesfasen.

I opgaven indgår der 2 demonstrationsprojekter vedr. hybrid solcelleanlæg og etablering af ventilation med intelligent trykstyret centralsug.

Demonstrationsprojekterne er begge godkendt og tildelt støtte hos Landsbyggefonden og skal gennemføres som en integreret del af helhedsplanen.

Nærmere beskrivelse af selve demonstrationsprojekterne findes i udbudsmaterialet, men det er vigtigt at totalrådgiver tager ejerskab til projekterne og driver processen for projekterne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK

NUTS-Code: DK01

Hauptort der Ausführung:

Adresserne:

Solporten 8-24, Grønneled 6-28, Solporten 5-19 og Solporten 8-20

2620 Albertslund

Matr.nr. 8bu, 8ad, 8bs, 8ac, 8ab og 8bt, Herstedvester By, Herstedvester.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Solhusene, beliggende i Albertslund, syd for Roskildevej.

Bebyggelsen består af 172 boliger fordelt på 2 forskellige blokbebyggelser i 2 etager, hhv. de røde og de gule blokke.

Solhusene lider under en række byggetekniske problemer og boligerne er præget af at de er opført for 60-70 år siden.

Helhedsplanen omfatter derfor bl.a. renovering, sammenlægning af boliger, etablering af tilgængelighedsboliger, og renovering af udearealerne.

Opgaven omfatter i hovedtræk registrering, projektering, udbud af hovedentreprise og rådgivning i udførelsesfasen.

I opgaven indgår der desuden 2 demonstrationsprojekter støttet af Landsbyggefonden vedr. hybrid solcelleanlæg og etablering af ventilation med intelligent trykstyret centralsug.

Hensigten med demonstrationsprojekterne er at støtte projekter, som forbedrer ejendommens energistandard ud over de gældende krav. Udover at reducere energiforbruget og forbedre inde-klimaet som led i renoveringen, vil sådanne projekter også kunne fungere som demonstrationsprojekter og skabe efterspørgsel efter avancerede løsninger. Demonstrationsprojekterne skal danne eksempler til efterfølgelse for andre boligafdelinger.

Demonstrationsprojekterne er begge godkendt og tildelt støtte hos Landsbyggefonden og skal gennemføres som en integreret del af helhedsplanen.

Nærmere beskrivelse af selve demonstrationsprojekterne findes i udbudsmaterialet, men det er vigtigt at totalrådgiver tager ejerskab til projekterne, synes at udviklingsprojekter er interessante og er i stand til at drive en proces hvor slutproduktet ikke er kendt på forhånd.

Projekterne gennemføres i samarbejde med eksterne parter for hver af projekterne, der indgår som sparring i planlægning og projektering, og udfører evaluering af projekterne.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 40

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere. Såfremt ordregiverne modtager flere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil ordregiver udvælge 5 ansøgere efter nedenstående kriterier.

Der udvælges de 5 bedst egnede ansøgere, hvilket vurderes på baggrund af ansøgernes kapacitet i forhold til at løfte opgaven, herunder især de medsendte referencer. Ved bedømmelsen af referencerne lægges der vægt på relevansen i forhold til den udbudte opgave.

Der lægges særligt vægt på at referencerne viser:

– Erfaring med renovering af almene boliger,

– Erfaring med gennemførelse af helhedsplaner,

– Erfaring med gennemførelse af demonstrationsprojekter, udviklingsprojekter eller tilsvarende.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Varighed af kontrakten kan variere fra det angivne.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

ESPD-dokumentet skal udfyldes digitalt som foreløbig dokumentation for egnethed.

Der henvises til udbudsbetingelserne for vejledning i brug af ESPD.

Der gøres opmærksom på at manglende oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.

Dokumentationskrav:

Som endelig dokumentation for at ansøger ikke befinder sig i en af de i ESPD’en nævnte udelukkelsesgrunde, vil der blive krævet en serviceattest fra tilbudsgiver inkl. oplysninger om strafbare forhold hos ledelsesrepræsentanter.

Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder før tilbudsfristen for aflevering af ansøgning om prækvalifikation. Denne dokumentation vil blive krævet i forbindelse med tildeling af kontrakten.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I ESPD’en oplyses egenkapital for de seneste 3 regnskabsår under punktet Finansielle nøgletal.

Såfremt virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år, fremlægger ansøgeren oplysninger for det antal år, ansøgeren har aflagt regnskab.

Dokumentationskrav:

Som endelig dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet vil blive krævet ved tildeling:

Erklæring om virksomhedens egenkapital i seneste disponible regnskabsår, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andres økonomiske eller finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt omsætning og egenkapital fremgår af revisorpåtegnet årsrapport eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der kræves positiv egenkapital senest disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ESPD’en skal indeholde følgende dokumentation til brug for udvælgelsen blandt egnede ansøgere:

Op til 10 referencer i alt (for hele totalrådgiverteamet) i forhold til løsning af tilsvarende opgaver. Referencer kan være for igangværende eller afsluttede opgaver, udført indenfor de seneste 3 år.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

– Kort projektbeskrivelse, herunder entydig navngivelse af byggeriet, entrepriseform, ansøgers rolle, samarbejdsform, bebyggelsens art og størrelse (antal boliger) samt projektets stade,

– Entreprisesum (angives i mio. kr. ekskl. moms),

– Startdato (starttidspunkt for rådgivers involvering i sagen),

– Slutdato (der angives dato for ibrugtagningsdato eller forventet ibrugtagningsdato såfremt projektet ikke er afsluttet),

– Bygherre (modtager af byggeriet).

Dokumentationskrav: Oplysninger vedr. referencer anført i ESPD-dokumentet anses som værende dokumentation for referencerne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der kræves, at ansøger skal have minimum 1 reference vedr. totalrådgivning på opgave med gennemførelse af helhedsplan for renovering af almene boliger og med en entreprisesum på minimum 60 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 11/10/2018

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A) Af Udbudsbetingelserne fremgår øvrige oplysninger vedr. prækvalifikation og udbud. Dokumentet forefindes sammen med øvrige udbudsdokumenter på iProjekt. Se I.3 for link.

B) Ansøger skal udfylde og aflevere et ESPD-dokument. Skabelonen forefindes ligeledes på iProjekt. Af Udbudsbetingelserne fremgår vejledning til udfyldelse for såvel totalrådgiver og underrådgivere.

C) Ønsker en totalrådgiver (ansøger) at benytte underrådgivere, skal totalrådgiveren (ansøger) sikre, at denne/disse også har udfyldt en ESPD. ESPD’er for ansøger og underrådgivere uploades samlet af totalrådgiveren (ansøger). Der sikres ligeledes at der udarbejdes og uploades en støtteerklæring for underrådgivere.

D) Ved tekniske spørgsmål til iProjekt om f.eks. upload, adgang o. lign., kan iProjekts support kontaktes.

E) Efter prækvalifikationsrunden er afsluttet har kun de prækvalificerede adgang til udbuddet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for udbud
Nævnets Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405600
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Sanitärausstattung – Armaturen und Möbel
Industrieböden
Naturstein

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de