Startseite » Ausschreibung »

Dänemark, Brabrand: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 010-018938)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Brabrand: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 010-018938)

15/01/2021

  
S10

Dänemark-Brabrand: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 010-018938

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Nationale Identifikationsnummer: 55133018
Postanschrift: Karen Blixens Boulevard 7
Ort: Brabrand
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8220
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-Mail: kmee@arhus.dk
Telefon: +45 41855396
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aarhus.dk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Levering af byggeteknisk rådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ejendomme udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver, genopretning, renovering og energirenovering på en række forskellige bygningstyper, som Aarhus Kommune råder over. Det er bl.a. skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, administrationsbygninger, lokalcentre, døgninstitutioner, fritidsbygninger, biblioteker, lagerbygninger, erhvervsbygninger, boliger, udlejningsbygninger o.lign.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 63 200 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Statik

Los-Nr.: Delaftale 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ejendomme ønsker at gøre brug af certificerede statikere til konstruktionsklasse 2-4 til en række forskellige renoverings- og nyetableringsprojekter, herunder bl.a.:

– Dimensionering ifm. udskiftning/renovering af tagkonstruktioner

– Bæreevneberegninger v. gennemboring af bærende konstruktioner

– Bæreevneberegninger v. placering af ventilationsaggregat på tag

– Statiske beregninger ifm. byggeansøgninger.

Det forventes at rådgiver har kendskab til og erfaring med en række forskellige konstruktions-typer, herunder:

– Stålkonstruktioner

– Betonkonstruktioner

– Trækonstruktioner

– Murstenskonstruktioner.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 1 ønskes indgået med 2 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Klimaskærm

Los-Nr.: Delaftale 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nedenstående beskriver typiske opgaver som Ejendomme ønsker rådgivning til inden for fagområdet klimaskærm. Disse ydelser omfatter både nybyggeri (ikke over 500 000) og genopretning/vedligehold af eksisterende klimaskærmselementer på Aahus Kommunes bygningsmasse.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

1) Viden om og erfaring med opbygning af forskellige klimaskærmselementer, herunder

– Terrændæk

– Ydervægge

– Tage

– vinduer/døre udskiftning

– etagedæk.

2) Tag komplettering

3) Nedbrydning

4) Tilstandsrapport/bygningsrapport (simple rapporter)

5) Viden om nyeste teknologier

— Energiberegninger og -optimering ifm. udskiftning/renovering af klimaskærmselementer

– Energiscreening (vurdering af energisparepotentiale).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 2 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

El

Los-Nr.: Delaftale 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ejendomme udfører renovering/opdatering og udskiftning af eksisterende elinstallationer og generelt indendørs og udendørs belysningsanlæg – i sjældnere tilfælde også nyetablering af elinstallationer. I den forbindelse, søger Ejendomme rådgivningsydelser til nyetablering og udvidelser af elinstallationer samt ombygning/renovering af eksisterende elinstallationer.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

1) Opdateret viden om Sikkerhedsstyrelsen lovgivning på området (seneste nye lovgivning i 2019) herunder:

– Verifikation af store og små elinstallationer

– Elinstallationsrapporter efter huseftersynsordningen

– Alle gældende regler om L-AUS

2) Kendskab til nyeste installationsmateriel herunder muligheder med materiel af typen SCHUKO

3) Opkobling på Aarhus Kommunes netværk

3) Energioptimering/-renovering af belysningsanlæg

– Energiscreening af eksisterende elinstallationer.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 3 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VVS- og Ventilation

Los-Nr.: Delaftale 4

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ud over de generelt beskrevne rådgivningsydelser, som omfatter alle delaftaler, beskrives i nedenstående typiske opgaver inden for VVS- og ventilationsområdet som Ejendomme beskæftiger sig med og ønsker rådgivning til. Det er typisk renoverings-/udskiftningsopgaver i eksisterende byggeri og kun i sjældnere tilfælde er der tale om etablering af nye anlæg eller installationer, hvor disse ikke findes i forvejen.

Det drejer sig om opgaver inden for brugsvands- og varmeinstallationer samt øvrige VVS-installationer og arbejder omkring ventilationsaggregater og -anlæg generelt. Der er brug for rådgivning med viden og kompetencer inden for diverse arbejder for ovennævnte kategorier. De forventede, typiske ydelser er oplistet længere nede.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

1) Brugsvand:

– Generelle brugsvandinstallationer

– Dimensionering

– Legionella

– Fejlfinding/registrering/kortlægning

– Kendskab til potentiale for afhjælpning af afkølingsproblemer.

2) Diverse vvs-installationer:

– Idrætsanlæg

– Sprinkler

– Springvand

– Køleanlæg

– Kendskab til de nyeste teknologier.

3) Varmeinstallation:

– Dimensionering

– Energioptimering

– Kendskab til potentiale for afhjælpning af afkølingsproblemer

– Fejlfinding/registrering/kortlægning

– Alternative varmekilder – fx jordvarme, solvarme, pillefyr, gaskedler mm.

4) Ventilation:

– Dimensionering

– Energiscreening og -beregninger (vurdering af energisparepotentiale)

– Fejlfinding/registrering/kortlægning

– Optimering af eksisterende anlæg/aggregater.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 4 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CTS

Los-Nr.: Delaftale 5

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mange af de bygninger, som Ejendomme drifter og vedligeholder, har eller skal have CTS-anlæg. I den forbindelse ønsker Ejendomme rådgivningsydelser til nyetablering, til-/udbygning og ombygning af CTS-anlæg i Aarhus Kommunes bygninger.

Rådgiverens ydelser omfatter, men er ikke afgrænset til:

– Kendskab til de nyeste teknologier

– Kendskab til kommunikationsprotokoller

– Kendskab til styringsprincipper

– Kendskab til funktionsafprøvning

– Erfaring med commissioning

– Kendskab til indregulering af vand, varme og ventilationsanlæg

– Kendskab til adciterede anlæg som f.eks. ABA-anlæg

– Erfaring med commissioning.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 5 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kloak

Los-Nr.: Delaftale 6

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ejendomme udfører en række opgaver inden for kloakområdet og søger i den forbindelse rådgivningsydelser til diverse kloakeringsarbejder.

Rådgiveren skal have indgående kendskab til nedenstående opgaver, som omfatter, men ikke er afgrænset til:

1) TV-inspektion

2) Kloakseparering

– Regnvand

– Spildevand.

3) Kloakservice

4) Kloakrenovering

5) Strømpeforing/coating

6) Omfangsdræn

7) Anlægsarbejde

8) Slamsugning

9) Regnvandsbassin

10) Udledning til åer/vandløb

11) Svømmehaller og idrætsanlæg.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 6 ønskes indgået med 4 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sikring

Los-Nr.: Delaftale 7

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ejendomme servicerer og installerer sikringsanlæg på Aarhus Kommunes bygninger og søger rådgivningsydelser ifm. nyetablering/nyetablerede sikringsanlæg og om-/udbygning af eksisterende anlæg.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

– Rådgiveren skal være ISO9001 certificeret

– Rådgiveren skal have kendskab til Aarhus Kommunes retningslinjer på området

– Kendskab til de nyeste teknologier

– Kendskab til software platforme

– Kendskab til gældende love og regler, herunder GDPR-lovgivningen

– Kendskab til opkobling på Aarhus Kommunes netværk

– Kendskab til F&P’s sikringsklasser

– Kendskab til risikovurdering

– Kendskab til adciterede anlæg som f.eks. CTS-anlæg.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 7 ønskes indgået med 4 rådgivere.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Solceller

Los-Nr.: Delaftale 8

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ejendomme servicerer og opsætter solcelleanlæg på Aarhus Kommunes bygninger og søger rådgivningsydelser ifm. nyetablerede anlæg og i sjældnere tilfælde om-/udbygning af eksisterende anlæg.

Det forventes at rådgiver opfylder nedenstående kompetencer. Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

– Kendskab til nyeste teknologi

– Kendskab til gældende love og regler for opsætning og tilslutning af solcelleanlæg, herunder EU-forordningen vedr. tilslutning af solceller

– Kendskab til godkendte invertere

– Kendskab til afregningsformer

– Kendskab til solcelleanlæg med batterikapacitet

– Kendskab til solcellepaneltyper.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: CV / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 35

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Delaftale 8 ønskes indgået med 3 rådgivere.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 162-393378

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Cowi A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Jens Chr. Skous Vej 9
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 687.05 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EKJ Rådgivende Ingeniører
Nationale Identifikationsnummer: 83175419
Postanschrift: Sødalsparken 12
Ort: Brabrand
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8220
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 780.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Ekolab ApS
Nationale Identifikationsnummer: 31766591
Postanschrift: Vestergade 48H, 2. th
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 647.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: H+ ARKITEKTER A/S
Nationale Identifikationsnummer: 19267946
Postanschrift: Hillerødgade 30B
Ort: København N
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2200
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 598.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Norsonsult A/S
Nationale Identifikationsnummer: 77355413
Postanschrift: Margrethepladsen 4, 2. sal
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 636.75 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: P+P Arkitekter A/S
Nationale Identifikationsnummer: 26994829
Postanschrift: Kystvejen 17, 5. sal
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 639.25 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Sweco Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 48233511
Postanschrift: Dusager 12
Ort: Aarhus N
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8200
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 697.55 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Cowi
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Jens Chr. Skous Vej 9
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 656.55 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: LB Consult – Rådgivende Ingeniører A/S
Nationale Identifikationsnummer: 19302490
Postanschrift: Klostergade 30
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 717.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Nationale Identifikationsnummer: 20436190
Postanschrift: Søren Frichs Vej 38A, 2. sal
Ort: Åbyhøj
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8230
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 655.75 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Ceres Allé 3
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 624.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Rambøll Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 35128417
Postanschrift: Hannemanns Allé 53
Ort: Købehavn S
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 676.75 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 4

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Cowi A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Jens Chr. Skous Vej 9
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 657.05 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 4

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: DEM – Dansk Energi Management A/S
Nationale Identifikationsnummer: 12759274
Postanschrift: Vestre Kongevej 4A
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 712.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 4

Bezeichnung des Auftrags:

3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Ekolab ApS
Nationale Identifikationsnummer: 31766591
Postanschrift: Vestergade 48H, 2 tv
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 647.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 4

Bezeichnung des Auftrags:

4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Nationale Identifikationsnummer: 20436190
Postanschrift: Søren Frichs Vej 38A, 2. sal
Ort: Åbyhøj
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8230
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 662.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 4

Bezeichnung des Auftrags:

5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Ceres Allé 3
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 630.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 5

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Cowi A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Jens Chr. Skous Vej 9
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 683.05 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 5

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Ekolab ApS
Nationale Identifikationsnummer: 31766591
Postanschrift: Vestergade 48H, 2. tv
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 671.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 5

Bezeichnung des Auftrags:

3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Orbicon A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21265543
Postanschrift: Jens Juuls Vej 16
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 764.75 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 5

Bezeichnung des Auftrags:

4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Sweco Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 48233511
Postanschrift: Dusager 12
Ort: Aarhus N
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8200
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 778.05 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 5

Bezeichnung des Auftrags:

5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 3295728
Postanschrift: Ceres Allé 3
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 657.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 6

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Oluf Jørgensen A/S
Nationale Identifikationsnummer: 15960183
Postanschrift: Europaplads 16
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 674.38 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 6

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Rambøll Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 35128417
Postanschrift: Hannemanns Allé 53
Ort: Købehavn S
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 690.30 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 6

Bezeichnung des Auftrags:

3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Sweco Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 48233511
Postanschrift: Dusager 12
Ort: Aarhus N
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8200
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 701.05 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 6

Bezeichnung des Auftrags:

4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Orbicon A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21265543
Postanschrift: Jens Juuls Vej 16
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 656.25 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 7

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 8

Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: LB Consult – Rådgivende Ingeniører A/S
Nationale Identifikationsnummer: 19302490
Postanschrift: Klostergade 30
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 752.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 8

Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: DEM – Dansk Energi Management A/S
Nationale Identifikationsnummer: 12759274
Postanschrift: Vestre Kongevej 4A
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 738.25 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Levering af byggeteknisk rådgivning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Los-Nr.: 8

Bezeichnung des Auftrags:

3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

09/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Ceres Allé 3
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 634.50 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke ansøgeren/tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Ansøger skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt ansøger er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Desuden gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Aarhus Kommuner således forpligtet til at udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren/tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold tiludbudslovens § 138):

– Ansøger/ tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

– Ansøger/ tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

– Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger/ tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers/ tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

– Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger/ tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrence fordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

– Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger/ tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger/ tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis ansøger/ tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem

uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger/ tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. ud-budslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/01/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 2
Ausgabe
2.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de