Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Albertslund: Auftragsbekanntmachung

19/04/2019

  
S78
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Dänemark-Albertslund: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 078-186804

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Albertslund Kommune
Nordmarks allé 1
Albertslund
2620
Dänemark
Kontaktstelle(n): Nina Brynjolf
Telefon: +45 21280180
E-Mail: nina.brynjolf@albertslund.dk
NUTS-Code: DK012

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://albertslund.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adf83f07-c91f-4ad1-95aa-7bd154404ef9/publicMaterial

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adf83f07-c91f-4ad1-95aa-7bd154404ef9/homepage

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adf83f07-c91f-4ad1-95aa-7bd154404ef9/homepage

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hyldager Bakker – Natur- og landskabsprojekt

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Albertslund Kommune ønsker at udvikle et nyt boligområde på Hyldagergrunden, hvor Hyldagerskolen tidligere lå. For at kunne etablere det nye boligområde er det nødvendigt at reducere støjen primært fra motorvejen (O4) og jernbanen. Derfor vil Albertslund Kommune anlægge et nyt natur- og landskabsprojekt med støjdæmpende funktioner, kaldet Hyldager Bakker.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK01

NUTS-Code: DK012

Hauptort der Ausführung:

Albertslund Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ordregiver søger en rådgiver til bistand ifm. gennemførelsen af etablering af støjafskærmning op modmotorvejsstrækning og jernbaneterræn. Rådgiveren skal supportere ordregiveren ifm. registrering af eksisterende forhold, omlægning af eksisterende ledninger på området, jordhåndtering, etablering af støjvolde blandt andet i samarbejde med Banedanmark.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 60

Preis – Gewichtung: 40

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 17/04/2019

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Opgaven udbydes i offentligt udbud og der stilles mindstekrav til ansøgerne om økonomiske og tekniske formåen jf. nærværende udbudsbekendtgørelse samt udbudsbetingelserne.

Opgavens omfang og indhold er uddybet i udbudsmaterialet, som er fuldt tilgængeligt.

Fristen for modtagelsen af tilbud er mandag den 27.5.2019, kl. 10:00.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ingen

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav at tilbudsgiverens regnskaber i de 3 seneste regnskabsår, som et minimum lever op til de 3 nedenstående krav:

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Overskud efter skat på minimum 20 000 000 DKK,

— Nettoomsætning på minimum 100 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad på minimum 20%.

Er tilbudsgiver et konsortium udregnes overskud og omsætning som et gennemsnit af de deltagende virksomheders regnskabstal.

Er tilbudsgiver et konsortium skal alle deltagere i konsortiet opfylde kravet til soliditetsgraden.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Referenceprojekter som dokumenterer opfyldelsen af mindstekravene til teknisk formåen jf. afsnit 4.3 skal være udført inden for de seneste 3 år. Hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 3 år siden beregnet fra tilbudsfristen for nærværende udbud. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Referencer som dokumenterer opfyldelsen af mindstekrav, men som endnu ikke er afsluttede, skal have været i gang i mindst et år. Med igangværende forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor tilbudsgiveren har udført faktiske arbejde på opgaven i mindst et år.

Tilbudsgiveren kan højest oplyse 5 referencer til dokumentation for opfyldelsen af mindstekrav jf. afsnit 4.3. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 5 referencer, vil ordregiver alene se på de første 5 referencer.

Følgende oplysninger bedes angivet for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

— Navn på bygherren og kontaktoplysninger,

— Udførelsestidspunktet, herunder om opgaven er afsluttet,

— Entreprisesum og entrepriseform,

— Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt,

— Tilbudsgiverens rolle og ansvar i projektet.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde bedes tilbudsgiveren tydeligt anføre hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

– Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt i virksomheden, som kan levere ydelser inden for bygherrerådgivning,

– Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt i virksomheden inden for byggeledelse herunder jordhåndtering,

– Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt med kendskab og erfaring inden for håndtering af arbejder på Banedanmarks arealer herunder håndtering af udarbejdelse af sikkerhedsgodkendelser på Banedanmarks matrikler,

– Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt inden for etablering af støjvolde, herunder dimensionering og anlæg,

– Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt inden for håndtering af ledningsomlægninger i alle faser.

Der gøres opmærksom på, at den samme reference kan vedlægges til dokumentation for flere af de opstillede mindstekrav

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 27/05/2019

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2019

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 27/05/2019

Ortszeit: 10:00

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Albertslund Kommune har besluttet, at etablere støjbegrænsende jordanlæg og skærme i området øst for Banedanmarks baneanlæg.

Albertslund Kommune søger i denne forbindelse en rådgiver, som kan bistår Albertslund Kommune og varetage de nødvendige opgaver, som følger med etablering af ovennævnte anlæg.

Der afholdes møde med en præsentation af projektet samt spørgemøde tirsdag d. 29.4.019 hos Albertslund Kommune i mødelokale 1 i forhallen kl. 14:30. Tilmelding skal ske til ordregiver.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud
Dahkerups Pakhus, Langelinje Allé 17
København Ø
2100
Dänemark
Telefon: +45 35291000
E-Mail: klfu@erst.dk

Internet-Adresse: https://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne med senere ændringer.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/04/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de