Startseite » Ausschreibung »

Dänemark, Aalborg: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Aalborg: Bekanntmachung vergebener Aufträge

15/07/2020

  
S135
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Aalborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 135-332925

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aalborg Vand A/S
Nationale Identifikationsnummer: 32651828
Postanschrift: Sønderbro 53
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Helle Strandbæk
E-Mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aalborg Kloak A/S
Nationale Identifikationsnummer: 32651798
Postanschrift: Stigsborg Brygge 5
Ort: Nørresundby
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Helle Strandbæk
E-Mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Nationale Identifikationsnummer: 29189420
Postanschrift: Stigsborg Brygge 5
Ort: Nørresundby
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Helle Strandbæk
E-Mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Forsyningsvirksomhed

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A og B for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune har udbudt 3 rammeaftaler: A, B og C. Ram. A indeholder 11 delaftaler og ram. B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.

Ram. A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. Ram. C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På ram. A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på ram. B tildeles opgaver til flere rådgivere. Ram. A og B udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 146 110 000.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Anlægsteknisk bygherrerådgivning, distribution

Los-Nr.: Delaftale A1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til kloak- og vandsystem af bygherrerådgivningsmæssig karakter.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 40 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Syd, distribution

Los-Nr.: Delaftale A2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommune syd for Limfjorden, dog ekskl. Aalborg midtby.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 20 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Nord, distribution

Los-Nr.: Delaftale A3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommune nord for Limfjorden, ekskl. Nørresundby midtby.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 20 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Proces- og bygherrerådgivning for renseanlæg, produktion

Los-Nr.: Delaftale A4

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse, hvor der udvikles og planlægges nye tiltag vedrørende drift, optimering, fornyelse og nyanlæg.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 40 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 40 %

Preis – Gewichtung: 20 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Projektering inden for renseanlæg, produktion

Los-Nr.: Delaftale A5

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsopgaver der relaterer sig til anlægsprojektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter med direkte indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed i forbindelse med spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse. Rådgivningsydelserne vil også omfatte projekter, der indeholder udvikling og implementering af nye processer og teknologi.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Miljø- og myndighedsforhold for renseanlæg, produktion

Los-Nr.: Delaftale A6

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til miljø- og myndighedsforhold på renseanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Digitalisering og IT, distribution

Los-Nr.: Delaftale A7

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til digitalisering og IT for vanddivisionens distributionsafdeling i Aalborg Forsyning, dvs. inden for distribution af vand- og kloakforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både delaftale A7 og A8.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Digitalisering og IT til renseanlæg, produktion

Los-Nr.: Delaftale A8

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til digitalisering og IT til vanddivisionens produktionsafdeling i Aalborg Forsyning, dvs. inden for produktion af vand- og kloakforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både delaftale A7 og A8.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation oog bemanding / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 40 %

Preis – Gewichtung: 30 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Arkitektur og udformning af bygværker

Los-Nr.: Delaftale A9

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til byggetekniske forhold, arkitektur og design, herunder blandt andet rådgivning om landskabsarkitektur, udformning og indretning af bygværker, bygninger og pumpestationer. Desuden omfatter delaftalen vedligehold af manual for designlinje inden for arkitektur og design på renseanlæggene. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 40 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 40 %

Preis – Gewichtung: 20 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Spildevandsopgaver, planlægning

Los-Nr.: Delaftale A10

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til planlægningsopgaver inden for spildevandsområdet til vanddivisionens planlægningsafdeling i Aalborg Forsyning. Delaftalen omfatter planlægningsopgaver af såvel overordnet som konkret karakter. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Spildevandsplanlægning, Miljø- og Energiforvaltning

Los-Nr.: Delaftale A11

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningens opgaver og arbejde med den kommunale spildevandsplan, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 50 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 30 %

Preis – Gewichtung: 20 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale B: Projektering – Midtby, distribution

Los-Nr.: Delaftale B1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg midtby og Nørresundby midtby ved renoverings- og separatkloakeringsprojekter samt for så vidt angår kloaksystem også projekter for bygværker. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med 3 rådgivere.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 40 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale B: Projektering, byggemodning og sommerhuskloakering, distribution

Los-Nr.: Delaftale B2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK0 DANMARK

Hauptort der Ausführung:

Aalborg kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering af vand- og kloakanlæg i byggemodningsområder samt sommerhusområder i hele kommunen ved renoverings- og separatkloakeringsprojekter samt for så vidt angår kloaksystem også projekter for bygværker. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med 4 rådgivere.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 20 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale B: Projektering inden for renseanlæg (renoveringsprojekter), produktion

Los-Nr.: Delaftale B3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter uden direkte indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed inden for renseanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med 3 rådgivere.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Projektorganisation og bemanding / Gewichtung: 25 %

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Gewichtung: 25 %

Preis – Gewichtung: 50 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 192-466842

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Los-Nr.: Delaftale A1

Bezeichnung des Auftrags:

Delaftalen dækker opgaver inden for den virtuelle organisation, der relaterer sig til kloak- og vandsystem af bygherrerådgivningsmæssig karakter.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

20/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 990 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 990 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Supplement til forskellige opgaver, i.a. indhentning af myndighedstilladelser og tilsynsopgaver, samt udførelse af opmålinger og brøndrapportering.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: Delaftale A2

Bezeichnung des Auftrags:

Projektering, Aalborg Syd, distribution

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: Delaftale A3

Bezeichnung des Auftrags:

Projektering, Aalborg Nord, distribution

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4

Los-Nr.: Delaftale A4

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse, hvor der udvikles og planlægges nye tiltag vedrørende drift, optimering, fornyelse og nyanlæg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Krüger A/S
Nationale Identifikationsnummer: 57446412
Postanschrift: Gladsaxevej 363
Ort: Søborg
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2860
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 060 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 060 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5

Los-Nr.: Delaftale A5

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til anlægsprojektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

22/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 960 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 960 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Supplement til diverse opgaver, herunder indhentning af myndighedstilladelser, projektmateriale til udbud og tilsynsopgaver, samt udførelse af opmålinger og brøndrapportering.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6

Los-Nr.: Delaftale A6

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til miljø- og myndighedsforhold på rense- og slamtørringsanlæg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

20/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Visionsvej 53
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 070 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 070 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7

Los-Nr.: Delaftale A7

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til opgaveløsning i vanddivisionens distributionsafdeling

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

20/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 950 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 950 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

En række opgaver, i.a. assistance til opdatering og vedligeholdelse af ledningsdatabaser, og administration af ledningsregistrering, samt bidrage til identificering og evt. udvikling af IT-værktøjer og undersøgelse af specifikke software-løsninger.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8

Los-Nr.: Delaftale A8

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser relateret til renseanlæg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

25/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Østre Havnegade 12
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 990 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 990 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9

Los-Nr.: Delaftale A9

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser relateret til byggetekniske forhold

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

04/07/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: C.F. Møller Danmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 29244391
Postanschrift: Strandvejen 17
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 090 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 090 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10

Los-Nr.: Delaftale A10

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser relateret til spildevandsområdet

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

20/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 34 010 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 010 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

En række opgaver, herunder support i forbindelse med juridiske forhold, salg, ekspropriation og køb af are-aler, samt diverse undersøgelser, herunder af ejendomsbeskrivelser og levering af ejendomsoplysninger, adgangsforhold og tinglysningsmæssige forhold, e.g. servitutter.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11

Los-Nr.: Delaftale A11

Bezeichnung des Auftrags:

Rådgivningsydelser relateret til den kommunale spildevandsplan

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

26/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 990 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 990 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12

Los-Nr.: Delaftale B1

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 1 i alfabetisk rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

20/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads, 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 070 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 070 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Supplement til diverse opgaver, herunder til udarbejdelse af grundlag for lodsejerforhandling, udarbejdelse af ekspropriationsmateriale og opmålinger, samt opmålinger og granskning i forbindelse med projektering af kloak.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13

Los-Nr.: Delaftale B1

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 2 i alfabetisk rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Østre Havnegade 12
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 070 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 070 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14

Los-Nr.: Delaftale B1

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 3 i alfabetisk rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

30/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Orbicon A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21265543
Postanschrift: Alfred Nobels Vej 21 C
Ort: Aalborg Øst
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9220
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 070 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 070 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Underrådgiverne skal stå for geoteknisk rådgivning og opmålinger, dataleverancer, lodsejergrundlag og -forhandling, ekspropriationsmateriale og ekspropriation, brøndrapportering, forberedelse og gennemførelse af tinglysninger m.v.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 15

Los-Nr.: Delaftale B2

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 1 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NIRAS A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Østre Havnegade 12
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 950 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 950 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 16

Los-Nr.: Delaftale B2

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 2 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

30/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Orbicon A/S
Nationale Identifikationsnummer: 21265543
Postanschrift: Alfred Nobels Vej 21C
Ort: Aalborg Øst
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9220
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 950 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 950 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Udførelse af geoteknisk rådgivning.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 17

Los-Nr.: Delaftale B2

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 3 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

20/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 950 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 950 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Supplement til udførelsen af diverse opgaver, herunder forberedelse og udførelse af tinglysninger, tilsynsopgaver og detailprojektering, samt opmålinger og brøndrapportering, og deltagelse i projektgruppe med videndeling.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 18

Los-Nr.: Delaftale B2

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 4 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

25/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Visionsvej 53
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 950 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 950 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 19

Los-Nr.: Delaftale B3

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 1 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

22/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: COWI A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Visionsvej 53
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 980 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 980 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20

Los-Nr.: Delaftale B3

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 2 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Niras A/S
Nationale Identifikationsnummer: 37295728
Postanschrift: Østre Havnegade 12
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 980 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 980 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 21

Los-Nr.: Delaftale B3

Bezeichnung des Auftrags:

Leverandør nr. 3 i prioriteret rækkefølge

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

22/06/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: EnviDan A/S
Nationale Identifikationsnummer: 18334305
Postanschrift: John F. Kennedys Plads, 1E, 3. th.
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 980 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 980 000.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Diverse supplementsopgaver, herunder til projektmateriale til udbuddet, til udarbejdelse af grundlag for lodsejerforhandling og tilsynsopgaver, samt deltagelse i arrangementer i Den Virtuelle Organisation.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Værdien angivet i afsnit II.1.7) og V.2.4), udgør den maksimale forventede værdi i rammeaftalernes løbetid.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fradagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/07/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de