Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Dänemark, Aalborg: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Aalborg: Auftragsbekanntmachung

03/07/2020

  
S127
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Aalborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 127-310999

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aalborg Vand A/S
Nationale Identifikationsnummer: 32651828
Postanschrift: Stigsborg 53
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Helle Strandbæk
E-Mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aalborg Kloak A/S
Nationale Identifikationsnummer: 32651798
Postanschrift: Stigsborg Brygge 5
Ort: Nørresundby
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Helle Strandbæk
E-Mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc2ed7c5-a244-41e8-889b-82801bbe75d1/publicMaterial

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc2ed7c5-a244-41e8-889b-82801bbe75d1/homepage

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc2ed7c5-a244-41e8-889b-82801bbe75d1/homepage

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Forsyningsvirksomhed

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Genudbud af rammeaftale A – delaftale A2 og A3 for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bygherren har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 192-466842 og 2019/S 193-469202 udbudt rammeaftale A, B og C, der samlet indeholder 17 delaftaler om rådgivningsydelser. Bygherre valgte at annullere delaftale A2 og A3. Delaftale A2 og A3 bliver genudbudt ved dette udbud, og vil indgå i det samlede rammeaftalekompleks.

Delaftale A2 og A3 omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.

For en yderligere beskrivelse af de enkelte delaftalers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delaftaler i udbudsmaterialet.

Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at bygherre ikke har aftagepligt på rammeaftalerne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 44 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 1

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Syd, Distribution

Los-Nr.: Delaftale A2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommunesyd for Limfjorden, dog ekskl. Aalborg midtby. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både delaftale A2 og A3.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 24 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Aftalen kan forlænges 2 gange i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende artafhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A2:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Erfaring med fælles projektledelse/koordineret ledningsarbejde i byområder (herunder især koordinering med ledningsejere, udarbejdelse af koordinerende ledningsplan og tidsplan, overflademodel for økonomisk fordelingsnøgle, borgerinformation, koordinerende byggemøder samt økonomisk afregning ved projektafslutning).

2) Erfaring med gennemførelse af kloak- og vandledningsprojekter i områder med komplicerede jordbundsforhold og stor gravedybde med behov for specielle afstivningsløsninger.

3) Erfaring med projektmateriale til udbud (inklusive detailprojektering) af entreprisearbejder for såvel kloak- som vandprojekter.

4) Detailprojektering og udbud af projekter med pumpestationer, bygværker og bassiner, herunder tæt dialog med driftspersonale.

5) Digital dokumentation af udført arbejde i kloakdatabasen i DANDAS-format (kloakledninger), samt i anlægskartoteket ASSET (bygværker, pumpestationer, bassiner, kloaksystem).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Nord, distribution

Los-Nr.: Delaftale A3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommunenord for Limfjorden, ekskl. Nørresundby midtby. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både delaftale A2 og A3.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Aftalen kan forlænges 2 gange i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A3:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Erfaring med fælles projektledelse/koordineret ledningsarbejde i byområder (herunder især koordinering med ledningsejere, udarbejdelse af koordinerende ledningsplan og tidsplan, overflademodel for økonomisk fordelingsnøgle, borgerinformation, koordinerende byggemøder samt økonomisk afregning ved projektafslutning).

2) Erfaring med gennemførelse af kloak- og vandledningsprojekter i områder med komplicerede jordbundsforhold og stor gravedybde med behov for specielle afstivningsløsninger.

3) Erfaring med projektmateriale til udbud (inklusive detailprojektering) af entreprisearbejder for såvel kloak- som vandprojekter.

4) Detailprojektering og udbud af projekter med pumpestationer, bygværker og bassiner, herunder tæt dialog med driftspersonale.

5) Digital dokumentation af udført arbejde i kloakdatabasen i DANDAS-format (kloakledninger), samt i anlægskartoteket ASSET (bygværker, pumpestationer, bassiner, kloaksystem).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD’et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er for begge delaftaler et mindstekrav, at ansøger har:

— samlet årsomsætning på minimum 2 mio. DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— positivt resultat før skat i 2 ud af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— positiv egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4)

— Ansøger bør udfylde ESPD’et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes ansøger angive den estimeret kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underrådgiver. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt for hver delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i anmodningen i den udstrækning, referencerne er angivet at vedrøre den konkrete delaftale.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er for begge delaftaler et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år, som illustrerer erfaring med separat kloakeringsprojekter, jf. pkt. II.2.9), og mindst én, som illustrerer erfaring med projekter for bygværker (fx pumpestationer, bygværker, bassiner mv.) inden for kloaksystemer, jf. pkt. II.2.9).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul for de konkrete rådgiveraftaler, der har en værdi på 1 mio. DKK eller derover.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 192-466842

IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 17/08/2020

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD’et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken delaftale der søges prækvalifikation til.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD’et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal afgive de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-6 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD delII.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Opgørelsen af rammeaftalens anslåede værdi i punkt II.1.5), udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv forlængelse.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretnings skrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

01/07/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 6-7
Ausgabe
6-7.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de