Startseite »

Dänemark, Aalborg: Auftragsbekanntmachung (2022/S 189-534290)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Aalborg: Auftragsbekanntmachung (2022/S 189-534290)

30/09/2022

  
S189

Dänemark-Aalborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 189-534290

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Plus Bolig, Afdeling 1030
Nationale Identifikationsnummer: 27422039
Postanschrift: Alexander Foss Gade 7
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Monika Hauerslev
E-Mail: Moh@vingaardshus.dk
Telefon: +45 61796666
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.plusbolig.dk/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-19006

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Byggeledelse i forbindelse med renovering af almene boliger

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renoveringen af almene boliger i Plus Bolig afdeling 1030, Tove Ditlevsens Vej.

Rådgivningen udgør primært byggeledelse i udførelses- og afleveringsfasen.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71520000 Bauaufsicht

71521000 Baustellenüberwachung

71540000 Bauverwaltungsleistungen

71541000 Projektmanagement im Bauwesen

71530000 Beratung im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK050 Nordjylland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kontrakten omfatter levering teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udførelse af Etape 2 af Helhedsplanen for renovering af Plus Bolig Afdeling 1030.

Plus Bolig Afdeling 1030 består af to store bygninger med 198 lejemål, som er fordelt på 2-, 3- og 4-værelses lejligheder. Beboerne, rådgivere og administrationen har udarbejdet en helhedsplan for renovering af bygningerne, som gennemføres i flere etaper.

Etape 1 af Helhedsplanen blev gennemført i 2014, hvor nordvendte facader og boliger blev renoveret. Svalegangene blev glasinddækket, og der blev tilføjet nye karnapper samt to nye trappe- og elevatortårne.

Helhedsplanens etape 2 består primært af facaderenovering af ejendommenes sydfacade, som herefter vil skabe en arkitektonisk sammenhæng for hele bygningen.

Renoveringen i helhedsplanens etape 2 indeholder blandt andet følgende:

• Renovering af sydfacader,

• Etablering af nyt facadesystem,

• Isolering af alle beton- og dækelementer,

• Forandring af altaner:

o Der bygges nye og dybere altaner, der alle får trægulve.

o Altandæk bliver efterisoleret på over- og underside for at fjerne kuldebroer.

o Altanværn bliver udført i anodiseret aluminium.

o Etablering af yderligere altaner

o Der isættes nye vinduer og døre i 3-lags træ/aluminium.

Nærværende udbud omfatter levering af byggeledelse under udførelse af etape 2, som skal udføres i hovedentreprise. Rådgiveren skal således blandt andet varetage den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriet, og varetage koordinering mellem interessenterne i projektorganisationen.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Nøgleperson, Byggeleder / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 30

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 31

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Modtager Ordregiveren flere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, vil Ordregiveren begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på sammenligneligheden og relevansen af referencerne i forhold til nærværende udbud.

Der lægges således vægt på, at referencen:

1) omfatter levering af byggeledelse,

2) omfatter renovering,

3) vedrører etagebyggeri, og

4) at byggeriet er udført for en almen boligorganisation

Derudover tillægges antallet af sammenlignelige referencer betydning.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Projektet kan udvides til at omfatte anlægsarbejder på afdelingens udvendige arealer. Der indgår derfor en option i kontrakten om levering af supplerende byggeledelse, i forbindelse med sådan en eventuel udvidelse af projektet. Supplerende byggeledelse honoreres efter medgået tid, til de tilbudte timetakster.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiveren vil udelukke ansøgere eller tilbudsgivere som er omfattet af de nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre ansøgeren eller tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed jf. Udbudslovens § 138:

Ansøger/Tilbudsgiver må herefter ikke være omfattet af udbudslovens § 137 stk. 1.:

– nr. 2 om konkurs, insolvens mv.

– nr. 5 om misligholdelse af offentlige kontrakter

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ordregiveren har fastsat følgende mindstekrav til Ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet:

Omsætning: Ansøgeren skal de seneste 3 regnskabsår have haft en årlig omsætning over 7.000.000,00 kr.

Egenkapital: Ansøgeren skal de seneste 3 regnskabsår have haft en positiv egenkapital.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Begrænsning af antallet af ansøgere sker på baggrund af de af Ansøgernes angivne referencer. Der lægges vægt på referencens sammenlignelighed og relevans samt antallet af referencer.

Der lægges herunder vægt på, at referencen:

omfatter levering af byggeledelse,

omfatter renovering,

vedrører etagebyggeri, og

at byggeriet er udført for en almen boligorganisation

Derudover tillægges antallet af sammenlignelige referencer betydning.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ordregiveren har fastsat følgende mindstekrav til Ansøgerens tekniske og faglige kapacitet:

Ansøgeren skal mindst angive en (1) reference, der er udført inden for de seneste 3 år, som omfatter følgende:

a) Ydelse: Byggeledelse

b) Byggesags type: Renoveringsarbejder

c) Bygherre: Almen Boligorganisation

d) Andre karakteristika: Etagebyggeri

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ydelserne leveres i henhold til udkastet til rådgivningsaftalen, som er baseret på ABR18 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 01/11/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 08/11/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: nh@naeveneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: www.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Mediationsinstituttet
Postanschrift: Vesterbrogade 32
Ort: København V
Postleitzahl: 1620
Land: Dänemark
E-Mail: admin@mediationsinstituttet.dk
Telefon: +45 39390066
Internet-Adresse: www.mediationsinstituttet.dk/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsebsvej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 09-10
Ausgabe
09-10.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de