Startseite » Ausschreibung »

Bulgarien, Smolyan: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 149-365786)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Bulgarien, Smolyan: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 149-365786)

04/08/2020

  
S149

Bulgarien-Smolyan: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 149-365786

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Oblasten upravitel na oblast Smolyan
Nationale Identifikationsnummer: 120068166
Postanschrift: bul. „Balgariya“ No. 14
Ort: Smolyan
NUTS-Code: BG424 Смолян
Postleitzahl: 4700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Andriyan Petrov — zamestnik oblasten upravitel na oblast Smolyan
E-Mail: governor@region-smolyan.org
Telefon: +359 30160180
Fax: +359 30162333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sm.government.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0005319.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „ГКПП „Рудозем—Ксанти“. Подходен път към ГКПП „Рудозем—Ксанти“ от км 134+000 до км 135+066.40 на път II-86“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наименование: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем—Ксанти“. Подходен път към ГКПП „Рудозем—Ксанти“ от км 134+000 до км 135+066,40 на път II-86“. Изпълнението на дейностите по обществената поръчка включва осъществяване на авторски надзор при строителството на обекта/строежа от проектантите по всички проектни части и свързаните с дейността услуги при обоснована необходимост — несъществени преработки на проекта, консултации, изготвяне на чертежи, участие в срещи и приемателна комисия. Изпълнителят следва да извърши дейностите чрез физическите лица – проектанти на отделните части, в съответствие с изискванията на действащото в Република БЪЛГАРИЯ законодателство, в това число Закона за устройство на територията (ЗУТ) и останалите законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи строителството.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 21 200.00 BGN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG424 Смолян

Hauptort der Ausführung:

Обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем—Ксанти“, намиращ се на територията на община Рудозем

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Изпълнителят най-общо следва да изпълни следното:

— лично/чрез физическите лица — проектанти на отделните части, да присъства, съставя и подписва актовете и протоколите, които съгласно нормативните изисквания се съставят по време на строителството,

— да осигури посещение на обекта/строежа от проектанта/ите в срок от 24 часа при повикване от страна на възложителя, строителя или строителния надзор по повод упражняване на задълженията като авторски надзор,

— да осигури оказване на останалите участници в строителството на всестранна техническа помощ от страна на проектанта/ите и консултации за решаването на проблеми, възникнали в процеса на изпълнението на обекта/строежа,

— да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на обета/строежа,

— при покана от страна на възложителя да осигури участието на проектанта/ите в съвещания, свързани с изпълнението на обекта/строежа.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Проект Aiming at Improving Cross-Border Accessibility с акроним CrossBo по Програма за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Провеждането на конкретното договаряне е аргументирано с наличието на права, възникнали в резултат на предходни договори с проектанта — „Пътпроект 2000“ ООД. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени както от ЗАПСП авторски права, така и от ЗУТ изключителни права на „Пътпроект 2000“ ООД по отношение на инвестиционния проект (както по отношение на първоначалния, така и по отношение на последващите му изменения), както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строителните работи за обекта, е необходимо вменяване на проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор.

Подробни мотиви са изложени в решението за откриване на процедурата, към което препращам.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: АП-03-33-1714

Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „ГКПП „Рудозем—Ксанти“. Подходен път към ГКПП „Рудозем—Ксанти“ от км 134+000 до км 135+066,40 на път II-86“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

24/09/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: „Пътпроект 2000“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130227663
Postanschrift: ул. „Камен Андреев“ № 24
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1303
Land: Bulgarien
E-Mail: patproject2000@mail.bg
Telefon: +359 29549632
Fax: +359 29520090

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 21 200.00 BGN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

30/07/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 9
Ausgabe
9.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de