Startseite »

Belgien, Brüssel: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 230-663688)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Belgien, Brüssel: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 230-663688)

29/11/2022

  
S230

Belgien-Brüssel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 230-663688

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Vlaamse Bouwmeester
Nationale Identifikationsnummer: 0316.380.841_22117
Postanschrift: Havenlaan 88
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
E-Mail: bouwmeester@vlaanderen.be
Telefon: +32 490587338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465578

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

De volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum, de aanleg van een centrumplein, het openleggen en herinrichten van de Heulebeek en het opwaarderen van centrale groenzones te Gullegem.

Referenznummer der Bekanntmachung: VB-OO4203 Wevelgem ontmoetingscentrum en omgeving Gullegem-F03_0

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het bestuur van de fusiegemeente Wevelgem heeft beslist om in te zetten op de vernieuwing van haar centra. Het moet er gezond wonen en aangenaam vertoeven zijn, met voldoende ruimte voor water en groen. Belangrijk is het ondersteunen van het verenigingsleven en het voorzien van een degelijke publieke dienstverlening. Daarnaast wil men het STOP-principe maximaal toepassen en de verkeersveiligheid verhogen. De centra moeten ontmoetingsplekken worden voor jong en oud.

In het kader van die gemeentelijke ambities is er in deelgemeente Gullegem heel wat verbetering mogelijk. Het bestaande ontmoetingscentrum (OC) is verouderd. De Heulebeek loopt dwars door het centrum, maar de waterloop is amper zichtbaar. Ook mist het centrum een polyvalent centrumplein. Daarnaast heeft de bestaande publieke ruimte nood aan een kwaliteitssprong, onder meer door vergroening. Een belangrijke hefboom voor de toekomst en herinrichting van het centrum is de nood aan een nieuw ontmoetingscentrum.

Ter voorbereiding van deze dorpskernvernieuwing organiseerde de intercommunale Leiedal in opdracht van de gemeente een ontwerpend vooronderzoek. Er werd gekozen voor een nieuwe locatie voor het OC, die kansen biedt voor een bredere centrumvernieuwing, zoals het opwaarderen van de publieke ruimte en het creëren van een nieuw centrumplein tussen kerk en OC. De gemeente ging ook een samenwerking aan met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om de relatie tussen de ingekokerde Heulebeek en het centrum te verbeteren. Daaraan gekoppeld kunnen de bestaande centrale groenzones heropleven, waaronder feestweide De Gulle.

De gemeente Wevelgem en de VMM hebben ervoor gekozen deze deelprojecten samen te brengen in één integrale ontwerpopdracht. Hoewel ze elk hun specifieke technische uitdagingen stellen, zijn beide opgaven ontwerpmatig immers sterk met elkaar verbonden.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 1 142 320.00 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BE25 Prov. West-Vlaanderen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het bestuur van de fusiegemeente Wevelgem heeft beslist om in te zetten op de vernieuwing van haar centra. Het moet er gezond wonen en aangenaam vertoeven zijn, met voldoende ruimte voor water en groen. Belangrijk is het ondersteunen van het verenigingsleven en het voorzien van een degelijke publieke dienstverlening. Daarnaast wil men het STOP-principe maximaal toepassen en de verkeersveiligheid verhogen. De centra moeten ontmoetingsplekken worden voor jong en oud.

In het kader van die gemeentelijke ambities is er in deelgemeente Gullegem heel wat verbetering mogelijk. Het bestaande ontmoetingscentrum (OC) is verouderd. De Heulebeek loopt dwars door het centrum, maar de waterloop is amper zichtbaar. Ook mist het centrum een polyvalent centrumplein. Daarnaast heeft de bestaande publieke ruimte nood aan een kwaliteitssprong, onder meer door vergroening. Een belangrijke hefboom voor de toekomst en herinrichting van het centrum is de nood aan een nieuw ontmoetingscentrum.

Ter voorbereiding van deze dorpskernvernieuwing organiseerde de intercommunale Leiedal in opdracht van de gemeente een ontwerpend vooronderzoek. Er werd gekozen voor een nieuwe locatie voor het OC, die kansen biedt voor een bredere centrumvernieuwing, zoals het opwaarderen van de publieke ruimte en het creëren van een nieuw centrumplein tussen kerk en OC. De gemeente ging ook een samenwerking aan met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om de relatie tussen de ingekokerde Heulebeek en het centrum te verbeteren. Daaraan gekoppeld kunnen de bestaande centrale groenzones heropleven, waaronder feestweide De Gulle.

De gemeente Wevelgem en de VMM hebben ervoor gekozen deze deelprojecten samen te brengen in één integrale ontwerpopdracht. Hoewel ze elk hun specifieke technische uitdagingen stellen, zijn beide opgaven ontwerpmatig immers sterk met elkaar verbonden.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek voor een nieuw ontmoetingscentrum en de publieke ruimte in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek: 1.1 in een ruim maatschappelijk kader 1.1.1 de meerwaarde die het project kan betekenen voor bewoners, gebruikers; meer specifiek wat betreft de aantrekkingskracht en beleving binnen de context van de centrumvernieuwing 1.1.2 de relatie en verweving tussen architectuur, publieke ruimte, landschap en de verweving met de open Heulebeek 1.2 meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker / Gewichtung: 4

Qualitätskriterium – Name: de aanpak van duurzaamheid 2.1 de mate waarin de bebouwde ruimte en het landschap bijdragen aan een ruimtelijk-efficiënt, klimaat-robuust en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte 2.2 de mate waarin de ontwerp-, bouw- en technische kwaliteit van het concept bijdragen aan het streven naar een energie-efficiënt en onderhoudsvriendelijk concept / Gewichtung: 2

Qualitätskriterium – Name: de procesgerichtheid en procesbereidheid 3.1 het plan van aanpak met onder andere de visie op fasering van de werken, realisatietermijn, de visie op de werfopvolging 3.2 specifieke inzet en rolverdeling binnen het ontwerpteam voor de verschillende deeltaken, betrokkenheid opdrachtgever en stakeholders / Gewichtung: 2

Kostenkriterium – Name: de geraamde projectkost inclusief de studiekost, de kosten- en honorariumbeheersing, realisme van het ontwerpvoorstel binnen een economisch verantwoorde verwezenlijking / Gewichtung: 2

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 134-357044

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

01/09/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: OKRA landschapsarchitecten
Ort: Utrecht
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3511AB
Land: Niederlande

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Veldhuis
Ort: Wevelgem
NUTS-Code: BE254 Arr. Kortrijk
Postleitzahl: 8560
Land: Belgien

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 048 000.00 EUR

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 142 320.00 EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

24/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de